Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Tuyên truyền Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II năm 2021

Tuyên truyền Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II năm 2021

08:11 22/06/2022

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, Khu vực II năm 2021 và các văn bản hướng dẫn của các sở ngành tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã ban hành hướng dẫn số 15/HD-VHTT ngày 22/6/2022 đã chuyển tải các nội dung tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện, Nội dung tuyên truyền cụ thể:

 

Huyện Bình Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2022.

Huyện Bình Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2022.

11:21 09/06/2022

Ngày 25/5/2022, UBND huyện Bình Sơn đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về việc Tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2022.

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh  doanh và cải thiện môi trường đầu tư.

Tiêu chuẩn cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tiêu chuẩn cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

08:35 08/06/2022

Ngày 01/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, xác định mục tiêu cụ thể về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn như sau:

Triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

15:48 03/06/2022

Với mục đích tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, giáo viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em trong việc thực hiện Luật Trẻ em, các chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất là trong gia đình. Quan tâm, tạo mọi điều kiện, vận động nguồn lực để trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh. UBND huyện Bình Sơn ban hành Kế hoạch Triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề: "Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em" và các thông điệp:

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

10:20 01/06/2022

Ngày 30/5/2022, UBND huyện Bình Sơn ban hành Công văn số 1435/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 trên địa bàn huyện

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 trên địa bàn huyện

09:26 30/05/2022

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 được Liên hợp quốc (UN) phát động với chủ đề “Building a shared future for all life” -“Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống”, nhằm hướng đến việc tạo động lực và hỗ trợ cho khung đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020 sẽ được thông qua tại phần hai Hội nghị Đa dạng sinh học của Liên hợp quốc (COP15) vào cuối năm nay; đồng thời, nâng cao tầm quan trọng việc cùng hành động xây dựng một tương lai chung, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, sức khỏe, an ninh lương thực, hướng tới mục tiêu toàn cầu đến năm 2050 là “Sống hài hòa với thiên nhiên”. 
Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5

Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5

08:07 30/05/2022

Ngày 24/5/2022, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1362/UBND ngày 24/5/2022 về thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thước lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc là; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá
Hưởng ứng và tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII -năm 2022

Hưởng ứng và tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII -năm 2022

08:37 26/05/2022

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2009/UBND-KGVX ngày 29/4/2022 về việc hưởng ứng và tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022 và Công văn số 648/SVHTTDL-QLVH ngày 05/5/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hưởng ứng và tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII -năm 2022.
Tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 và công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

Tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 và công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

15:49 20/05/2022

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 27/3/2022 của UBND huyện về triển khai Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn huyện Bình Sơn; Công văn số 1248/UBND-VX ngày 13/5/2022 của UBND huyện Bình Sơn về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống đuối nước trẻ em.
Chủ đề tuyên truyền tháng 6 năm 2022

Chủ đề tuyên truyền tháng 6 năm 2022

15:44 20/05/2022

Thực hiện Công văn số 643/STTTT-TTBCXB ngày 17/5/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn nội dung, chủ đề tuyên truyền tháng 6 năm 2022, nhằm kịp thời thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ quan trọng trong tháng 6 năm 2022, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng dẫn nội dung, chủ đề tuyên truyền trong tháng 6 năm 2022.
Tổ chức “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Quảng Ngãi” năm 2022

Tổ chức “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Quảng Ngãi” năm 2022

15:08 13/05/2022

Đẩy mạnh phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ nói chung, lĩnh vực mỹ thuật nói riêng trên địa bàn tỉnh, khyến khích, tạo điều kiện cho các em thiếu niên, nhi đồng tham gia các hoạt động văn hóa – nghệ thuật lành mạnh, bổ ích; đồng thời khơi dậy tình yêu quê hương, con người Quảng Ngãi trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Tạo môi trường giao lưu, học tập, rèn luyện để phát triển năng khiếu hội họa, qua đó định hướng nghệ thuật, bồi dưỡng và phát triển tài năng nghệ thuật cho các em. Tuyển chọn các tác phẩm đạt giải cao gửi tham gia Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam năm 2023 và Chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2022 và các ngày lễ lớn trong năm 2022.

 

Tài liệu tuyên truyền bảo vệ môi trường

Tài liệu tuyên truyền bảo vệ môi trường

09:20 13/05/2022

Tài liệu tuyên truyền, quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường
Khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

09:07 13/05/2022

Để đảy mạnh tuyên truyền trực quan về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và thực hiện Công văn số 740-CV/BTGHU ngày 04/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành Công văn số 145-CV/BTGHU ngày 06/5/2022 đề nghị các cơ quan, ban ngành huyện chỉ đạo rà soát, thay thế những khẩu hiệu không còn phù hợp, bổ sung khẩu hiệu mới.
Định hướng tuyên truyền trọng tâm tháng 5 năm 2022

Định hướng tuyên truyền trọng tâm tháng 5 năm 2022

09:04 13/05/2022

Thực hiện Công văn số 734-CV/BTGTU ngày 27/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về định hướng công tác tuyên truyền tháng 5 năm 2022;  Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành Công văn số 144-CV/BTGHU ngày 04/5/2022 định hướng những nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 5 năm 2022.

BHXH huyện Bình Sơn hưởng ứng Lễ ra quân Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

BHXH huyện Bình Sơn hưởng ứng Lễ ra quân Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

15:12 09/05/2022

Sáng  ngày 8/5/2022, cùng với các điểm cầu trong cả nước; tại cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Bình Sơn; đơn vị đã phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức cho trên 40 cán bộ tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Lễ ra quân trực tuyến hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam phối hợp tổ chức.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng và 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng và 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu

14:23 06/05/2022

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 48-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (5/5/1902 - 5/5/2022) và Hướng dẫn số 50 -HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912-11/6/2022). 
Tuyên truyền cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022”

Tuyên truyền cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022”

08:48 05/05/2022

Ban Thường vụ Huyện uỷ vừa có văn bản về việc tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022.
Tham gia cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại”

Tham gia cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại”

15:05 29/04/2022

Nhân ngày Thế giới nâng cao nhận thức và phòng chống tai nạn bom mìn 04/4; Để nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại, đồng thời để tạo sự lan tỏa, thiết thực hướng tới một Việt Nam không còn chịu sự ảnh hưởng của bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại. Trung tâm hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam tổ chức cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại”;

Lợi ích sử dụng ứng dụng i-Speed và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed

Lợi ích sử dụng ứng dụng i-Speed và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed

09:31 29/04/2022

Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tại Công văn số 504/STTTT- BCVT&CNTT ngày 22/4/2022 về việc phối hợp, hỗ trợ thúc đẩy việc cài đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam; cụ thể như sau:

Tuyên truyền nhân Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022

Tuyên truyền nhân Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022

08:32 28/04/2022

Để hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022với chủ đề “Sở hữu trí tuệ, Đổi mới sáng tạo và Thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn”

UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

11:11 26/04/2022

Ngày 06/4/2022 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 440/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bà Nguyễn Thị Hữu, 82 tuổi, neo đơn, bị tai nạn phải ngồi xe lăn, sống trong căn nhà 67m2 được xây dựng cách đây 15 năm nên đã xuống cấp nghiêm trọng. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà, hai đơn vị đã hỗ trợ 40 triệu đồng thay mới xà gồ, mái tôn, sơn lại tường và sửa chữa lại hệ thống điện để giúp bà có một ngôi nhà khang trang và an toàn hơn trước khi mùa mưa bão đến.

Đây là công trình cải thiện nhà ở thứ 29 được Công đoàn Doosan Vina  thực hiện tính từ năm 2015 đến nay. Ngoài ra, trong tháng 7 này, Công đoàn công ty cũng sẽ tiếp tục thực hiện chương trình Dream House thứ 17 cho gia đình người lao động và dự kiến căn nhà sẽ được bàn giao trong tháng 8/2022../.

( Công đoàn Công ty Doosan tặng quà cho gia đình, nhân buổi bàn

06/07/2022

Các kỹ sư trồng trọt và chăn nuôi của Trung tâm đã cùng bà con nông dân trao đổi kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản, phòng chống bệnh viêm da nổi cục , kỹ thuật trồng cây hoa cúc cắt cành, trồng cây ngô sinh khối.... Tại nhịp cầu bà con nông dân đã có nhiều câu hỏi, liên quan đến trồng trọt, chăn nuôi, thú y ... và  được các kỹ sư tư vấn, giải đáp trực tiếp. Qua đó giúp nông dân có thêm kiến thức kinh nghiệp trong trồng trọt chăn nuôi./.

06/07/2022

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi- Nguyễn Văn Dũng,  thông tin tình hình thời sự trong nước và Quốc tế; tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Thông tin đến đại biểu về những diễn biến của tình hình thế giới thời gian gần đây, tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào; Việt Nam –Campuchia; định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian đến.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi- Nguyễn Văn Dũng thông tin các nội dung đến đại biểu

Cũng trong chiều ngày 6/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện cơ bản ổn định; đời sống của đại bộ phận Nhân dân không ngừng được cải thiện và ngày càng nâng lên; cán bộ, đảng viên và Nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp của Đảng, gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đạt được những kết quả khả quan, tạo không khí phấn khởi để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục phấn đấu, lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Định hướng trong thời gian đến, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. Tiếp tục xây dựng, củng cố và mở rộng lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng…

06/07/2022

Theo đó Ủy viên Ban Thường vụ- Trưởng Cơ quan tổ chức-Nội vụ huyện- Nguyễn Văn Thái  đã công bố quyết định điều động đồng chí Nguyễn Văn Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Mỹ  đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Bình Long,  chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Long nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 07/7/2022; đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND xã Bình Long nhiệm kỳ 2021-2026.

Công bố Quyết định điều động, đồng chí  Trịnh Phú Định,  Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Trung đến nhận công tác tại Đảng uỷ xã Bình Mỹ, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Mỹ, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 07/7/2022;  đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026.  

Công bố Quyết định điều động đồng chí Nguyễn Văn Dân-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Minh đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Bình Minh, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ  chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Trung,  nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 07/7/2022; đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND xã Bình Trung nhiệm kỳ 2021-2026.

( Đồng chí Nguyễn Văn Thái-   Ủy viên Ban Thường vụ- Trưởng Cơ quan tổ chức-Nội vụ huyện công bố các Quyết định)

Phát biểu tại buổi lễ công bố các quyết định, đồng chí Đỗ Thiết Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Sơn đã chúc mừng các đồng chí được điều động và bổ nhiệm. Trên cương vị công tác mới,  mong muốn các đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực  phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, nhanh chóng tiếp cận công việc mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đươc giao.

         ( Quang cảnh buổi lễ công bố các quyết định)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí được điều đồng và bổ nhiệm cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí hứa,  trên cương vị mới,  sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, không ngừng học hỏi kinh nghiệm, phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, cùng tập thể xây dựng đảng bộ chính quyền ở địa phương ngày càng phát triển vững mạnh./. 05/07/2022

Báo cáo tại hội nghị cho biết; 6 tháng đầu năm 2022, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; nhất là phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân, gắn với một địa chỉ nhân đạo”; “Hiến máu nhân đao” đã thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ. Nổi bậc là phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, các cấp hội đã vận động các Câu lạc bộ, các nhóm thiện nguyện trong và ngoài huyện được 4,85 tỷ đồng, đến thăm, hỗ trợ, tặng quà cho 4.432 hộ nghèo, 673 nạn nhân chất độc da cam và 5.710 đối tượng khác. Ngoài ra, Huyện hội còn phối hợp với Hội CTĐ thị trấn Châu Ổ đến thăm và tặng 58 suất quà trị giá mỗi suất 500 ngàn đồng cho các đối tượng nghèo, khó khăn, tặng 25 suất tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo vượt khó. Đồng thời phối hợp với các hội cơ sở, các câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện vận động quyên góp thăm tặng quà, vật phẩm nghĩa tình, nhân ái khác…

Chủ tịch Hội CTĐ huyện phát biểu tại hội nghị

Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2022, Hội Chữ thập đỏ huyện tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả các phong trào từ thiện, nhân đạo. Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội huy động mọi nguồn lực để tổ chức tốt hoạt động cứu trợ nhân đạo giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độ da cam, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi, người nghèo cô đơn không nơi nương tựa khắc phục khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng.

05/07/2022
Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 1

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 538

Tổng số lượt xem: 3479497

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi