Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 00 BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 01-10-2021
2 200/HĐND-VP Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến của đại biểu HĐND các cấp tại huyện Bình Sơn 01-10-2021
3 00 Dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 29-09-2021
4 00 Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của các Ban HDDND huyện 9 tháng đầu nă và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 29-09-2021
5 191/HĐND-VP Tổ chức thu thập ý kiến , kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 28-09-2021
6 183/TB-HĐND Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm năm 2021 của đại biểu HĐND các cấp huyên Bình Sơn 17-09-2021
7 310/BC-UBND BC kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri 15-07-2021
Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 1

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1662

Tổng số lượt xem: 3818057

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi