Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1906/UBND-NNNT V/v tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đăng ký tàu cá theo Thông tư số 06/2024/TT-BNN ngày 06/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn huyện 18-06-2024
2 1908/UBND-TNMT /v chỉ đạo, đôn đốc khẩn trương tham mưu và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các Thông báo kết luận về Hội nghị tổng kết Tài nguyên và Môi trường (Thông báo số 391/TB-UBND ngày 04/11/2024, thông báo số 38/TB-UBND ngày 7/02/2024) 18-06-2024
3 1322/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng Dự án: Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi (đoạn qua thị trấn Châu Ổ - đợt 2) Địa điểm: thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 18-06-2024
4 1919/UBND-TC V/v xây dựng dự toán ngânsách nhà nước năm 2025; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027 18-06-2024
5 1905/UBND V/v triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản lý thị trường ngoại hối và vàng 18-06-2024
6 1912/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Bùi Thị Ánh Trà và 04 hộ dân, ở xã Bình Trung 18-06-2024
7 1895/UBND-NNNT V/v triển khai tiêm phòng vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò năm 2024 18-06-2024
8 188/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại cuộc họp trực báo để nghe báo cáo tiến độ lập hồ sơ của các cơ quan phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí huyện nông thôn mới. 18-06-2024
9 1882/UBND-TH V/v xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 18-06-2024
10 1892/UBND-TCD V/v chỉ đạo giải quyết nội dung đơn phản ánh, kiến nghị của ông Hà Thúc Khiếu, ở thị trấn Châu Ổ 18-06-2024
11 1891/UBND-TCD /v chỉ đạo tham mưu đối với nội dung đề xuất của UBND xã Bình Châu tại Báo cáo số 326/BC-UBND ngày 07/6/2024 18-06-2024
12 1920/UBND V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn 18-06-2024
13 1914/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 06/6/2024 của ông Võ Sơ, ở xóm Hải Thượng, thôn Vạn Tường, xã Bình Hải 18-06-2024
14 1921/UBND báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ 18-06-2024
15 202/TB-HĐOCOP Thông báo kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Bình Sơn đợt 1/2024 18-06-2024
16 1907/UBND-TNMT V/v đề nghị kiểm tra, xử lý các nội dung liên quan đến phản ánh việc lưu chứa đất, đá tại cảng PTSC gây ô nhiễm môi trường 18-06-2024
17 1916/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 10/6/2024 của ông Dương Tấn Tốt, ở tổ dân phố Giao Thủy, thị trấn Châu Ổ 18-06-2024
18 1883/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Lọc, ở thôn Bàu Chuốc, xã Bình Chánh 17-06-2024
19 80/GPXD Cấp cho: Giáo xứ Châu Ổ, TDP 3, thị trấn Châu Ổ 17-06-2024
20 81/GPXD Cấp cho ông: Nguyễn Thanh Cường, Xã Bình Khương, huyện Bình Sơn 17-06-2024
21 1884/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Võ Thị Hồng, Phạm Thị Kim Anh, ở thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên 17-06-2024
22 1886/UBND-TNMT /v thống nhất chủ trương bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng của dự án: Cầu Thạch An (Bình Minh - Bình Mỹ) tại Khu dân cư Thạch An, Bình Mỹ 17-06-2024
23 174/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tưởng Duy tại cuộc họp giao ban Tuần làm việc thứ 21 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện 17-06-2024
24 1894/UBND-TCD V/v chỉ đạo xử lý đơn của ông Võ Tình, ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu 17-06-2024
25 402/BC-UBND Tổng hợp giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri 17-06-2024
26 1893/UBND-TCD V/v đôn đốc tham mưu giải quyết nội dung đơn của ông Nguyễn Ca, ở thôn Quang Trung, xã Bình Chánh (lần 1) 17-06-2024
27 79/GPXD-UBND Cấp cho ông: Bùi Xuân Hùng, TDP 4, thị trấn Châu Ổ 17-06-2024
28 1902/UBND V/v triển khai thực hiện và giải ngân vốn năm 2023 được phép kéo dài sang năm 2024 của các Chương trình MTQG 17-06-2024
29 406/BC-UBND Kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn huyện 17-06-2024
30 1869/UBND V/v tăng cường công tác quản lý, điều hành giá những tháng còn lại năm 2024 trên địa bàn huyện 14-06-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1056

Tổng số lượt xem: 8568582

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready