Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Chi ti?t V?n b?n
Th�ng tin N?i dung
Số/Ký hiệu 306/BC-UBND
Ngày ban hành 27-06-2022
Ngày có hiệu lực
Người ký Võ Văn Đồng
Trích yếu Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Cơ quan ban hành UBND huyện
Thể loại Báo cáo
Attachment
STT Attachment
1 Bao cáo Nghị quyết 19 chính thức.pdf

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 2280

total-visitor: 3939978

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi