Skip to Content

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Attachment
1 2256/UBND-VX V/v tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 06-08-2022
2 2243/UBND V/v tăng cường công tác quản lý, điều hành giá một số nhóm mặt hàng 05-08-2022
3 2240/UBND-NC V/v hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, hoạt động của HTX TMDV Bình Nguyên 05-08-2022
4 2244/UBND-NNNT V/v thống nhất chủ trương tổ chức học tập kinh nghiệm mô hình khuyến nông hiệu quả ngoài tỉnh năm 2022 05-08-2022
5 2242/UBND V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/HU ngày 08/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy 05-08-2022
6 2238/UBND Về việc rà soát, đánh giá tình trạng bồi lấp và xin nạo vét lòng hồ các hồ chứa nước, đập dâng trên địa bàn huyện Bình Sơn 05-08-2022
7 105/KH-UBND Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. 05-08-2022
8 1481/QĐ-UBND Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Bình Sơn năm 2023 05-08-2022
9 1481/QĐ-UBND Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Bình Sơn năm 2023 05-08-2022
10 1478/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.04 (đoạn qua xã Bình Long - Bình Tân Phú) 05-08-2022
11 391/BC-UBND Cập nhật tiến độ triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn khu kinh tế Dung Quất 05-08-2022
12 394/BC-UBND Nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2022 trên địa bàn huyện Bình Sơn 05-08-2022
13 393/BC-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 05-08-2022
14 390/BC-UBND Việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 05-08-2022
15 244/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp cuộc họp Hội đồng Tư vấn Xử lý hành chính để tham vấn ý kiến của các thành viên Hội đồng đối với vụ khiếu nại của ông Nguyễn Phấn bà Huỳnh Thị Nhung, ở xã Bình Chánh và vụ tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Huỳnh Bộ với ông Lương Văn Minh, thị trấn Châu Ổ 05-08-2022
16 1476/QĐ-UBND Bổ sung nội dung thanh tra đột xuất công tác quản lý đất đai tại xã Bình Nguyên 05-08-2022
17 388/BC-UBND Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 Kỳ báo cáo: Tháng 7 05-08-2022
18 1482/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2022 05-08-2022
19 1494/QĐ-UBND Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2022 trên địa bàn huyện Bình Sơ 05-08-2022
20 1470/QĐ-UBND Chuyển đổi tên trường và mô hình hoạt động từ Trường Mẫu giáo Bình Hòa thành Trường Mầm non Bình Hòa 04-08-2022
21 1474/QĐ-UBND Chuyển đổi tên trường và mô hình hoạt động từ Trường Mẫu giáo Bình Phước thành Trường Mầm non Bình Phước 04-08-2022
22 1471/QĐ-UBND Chuyển đổi tên trường và mô hình hoạt động từ Trường Mẫu giáo Bình Thạnh thành Trường Mầm non Bình Thạnh 04-08-2022
23 1473/QĐ-UBND Chuyển đổi tên trường và mô hình hoạt động từ Trường Mẫu giáo Bình Trị thành Trường Mầm non Bình Trị 04-08-2022
24 1469/QĐ-UBND Chuyển đổi tên trường và mô hình hoạt động từ Trường Mẫu giáo Bình Đông thành Trường Mầm non Bình Đông 04-08-2022
25 1475/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2017-2022 04-08-2022
26 1467/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Sơn năm 2022 04-08-2022
27 1447/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND xã Bình Trung, nhiệm kỳ 2021-2026 (Nguyễn Văn Dân) 04-08-2022
28 2232/UBND-VX V/v tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác trên địa bàn huyện 04-08-2022
29 2233/UBND Vê việc rà soát, báo cáo kết quả thực hiện an toàn lưới điện nông thôn 04-08-2022
30 2229/UBND-TNMT V/v thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp theo Luật bảo vệ môi trường năm 2020 04-08-2022
Bạn thấy website này thế nào?
% Votes
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Total Votes: 1

Visitor Tracking

number-of-user-onlile: 1811

total-visitor: 3816806

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi