Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Kịp thời đưa tín dụng chính sách đến với người dân

21/02/2022

( Khách hàng đến giao dịch tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện)

Ngay từ đầu năm 2022, khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bình Sơn đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm giải ngân các nguồn vốn vay, đồng hành cùng các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện để có điều kiện phát triển kinh tế.

Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nguyễn Văn Mười cho biết: Đơn vị đã thực hiện nhiều giải pháp tăng trưởng dư nợ, giải ngân vốn vay cho các đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, các đối tượng chính sách khác được vay vốn… Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn, các tổ tiết kiệm- vay vốn, cùng với 7 cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn 22 xã, thị trấn từ khâu thu hồi nợ đến hạn, thu lãi đến khâu lập hồ sơ, giải ngân vốn vay cho hộ vay. Từ đầu năm 2022 đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã giải ngân 17,78 tỷ đồng cho 440 hộ vay vốn; nâng tổng dư nợ 16 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện lên 521,2 tỷ đồng, với 12.488 hộ vay.  Các chương trình cho vay chủ yếu tập trung đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, Giải quyết việc làm, Nước sạch &vệ sinh MTNT, SXKD ở vùng khó khăn, với mức vay bình quân 40,4 triệu đồng/hộ.  Cùng thời gian này, đon vị thu hồi nợ đến hạn được 7,5 tỷ đồng. Trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, sản xuất của người dân, nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH đã góp phần hỗ trợ người dân phục hồi, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững./.

Tin, ảnh: Nguyên Hương-Pha Lê

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2497

Tổng số lượt xem: 3872779

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi