Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Tuyên truyền nhân Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022

28/04/2022

Để hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022với chủ đề “Sở hữu trí tuệ, Đổi mới sáng tạo và Thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn”

Nhằm đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng video tuyên truyền “Đổi mới sáng tạo -động lực để phát triển”

 

 

 

Tin ảnh: PVH

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1883

Tổng số lượt xem: 3872966

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi