Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Triển khai mô hình nuôi tôm càng xanh thương phẩm tại Bình An

29/04/2022

( Thả giống tại ao nuôi của hộ ông Phạm Trung Trường)

Nhằm đa dạng hóa các đối tượng nuôi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế và giá trị sản phẩm trong nuôi trồng thủy sản nước ngọt; sáng ngày 29/4/2022, Trung tâm khuyến nông tỉnh triển khai thả giống mô hình nuôi tôm càng xanh thương phẩm trong ao, cho hộ ông Phạm Trung Trường tại thôn Thọ An, xã Bình An.

Mô hình thực hiện trên  diện tích 4.000m2, số lượng tôm giống thả nuôi 80.000 con (cỡ giống ≥ 2 cm/con), mật độ 20 con/m2. Qua kiểm tra trước khi thả giống, tôm giống khỏe mạnh, đồng đều về kích cỡ, không có dấu hiệu bệnh và đã qua kiểm dịch. Thông qua mô hình, sẽ giúp người dân phát triển nuôi nghề thủy sản nước ngọt trên địa bàn huyện góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân../.

Tin, ảnh: Nguyên Hương

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2464

Tổng số lượt xem: 3872660

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi