Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Tình hình an toàn thông tin mạng tháng 5/2024

13/06/2024 14:57    91

Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tại Công văn số 1203/STTTT-BCVT&CNTT ngày 12/6/2024 về tình hình an toàn thông tin mạng tháng 5/2024 và thông tin của Cục An toàn thông tin tại Báo cáo số 11/BC-CATTT ngày 11/6/2024 về Báo cáo an toàn thông tin mạng Việt Nam tháng 5/2024;

Qua đó thông báo đến các cơ quan, đơn vị để nắm tình hình, triển khai đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc và tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp để hạn chế các rủi ro về nguy cơ mất an toàn thông tin. (Kèm theo báo cáo an toàn thông tin mạng Việt Nam tháng 5/2024 của Cục An toàn thông tin)

PVH

Tài liệu đính kèm: Bao cao ATTT mang -thang 4-2024.PDF

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2073

Tổng số lượt xem: 8783887

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready