Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bình Sơn thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng

21/12/2021

( Khách hàng đến giao dịch tại NHCSXH huyện)

Thực hiện công văn 3874/UBND-VX ngày 9/12/2021 của UBND huyện Bình Sơn về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bình Sơn đã và đang phối Hội đoàn thể, UBND các xã, thị trấn thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách cho người dân.

Theo đó giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất. Không áp dụng giảm lãi suất đối với chương trình cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ.  Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với các chương trình tín dụng chính sách áp dụng đối với các khoản vay còn dư nợ tại NHCSXH từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021, không áp dụng đối với các khoản nợ đang trong thời gian khoanh nợ.  NHCSXH xác định số lãi được giảm hàng tháng đối với từng khoản nợ vay của khách hàng tại NHCSXH, số tiền giảm lãi tháng 10 và tháng 11 năm 2021 được xác định trong tháng 12/2021, số tiền giảm lãi tháng 12/2021 được thực hiện khi kết thúc ngày 31/12/2021. Phòng giao dịch NHCSXH huyện thực hiện hoàn trả số tiền giảm lãi cho người vay như sau:  Đối với khách hàng còn dư nợ tại NHCSXH, toàn bộ số tiền lãi giảm được chuyển vào khoản khách hàng đã trả trước tiền lãi (RPA) và được giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của tháng tiếp theo.  Đối với khách hàng đã trả hết nợ hoặc được khoanh nợ vay sau khi giảm lãi thì NHCSXH sẽ trả vào tài khoản tiền gửi Tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn hoặc tiền gửi thanh toán của khách hàng tại NHCSXH và thông báo đến khách hàng. Trường hợp khách hàng đã trả hết nợ, đã đóng tài khoản tiền gửi Tổ viên và không có tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHCSXH thì NHCSXH nơi cho vay thông báo và thực hiện chi trả bằng tiền mặt cho khách hàng../.

Tin, ảnh: N.Hương- Pha Lê

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1987

Tổng số lượt xem: 3872958

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi