Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Phòng giao dịch NHCSXH Bình Sơn phối hợp kiểm tra, giám sát công tác ủy thác tại cơ sở.

21/12/2021

( NHCSXH huyện phối hợp kiểm tra vốn vay tại cơ sở)

Để quản lý tốt nguồn vốn vay, thời gian gần đây Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bình Sơn phối hợp với các Hội đoàn thể nhận ủy thác kiểm tra, giám sát công tác ủy thác tại cơ sở.

Qua kiểm tra, giám sát các Hội đoàn thể nhận ủy thác đã nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm của cán bộ hội trực tiếp làm công tác ủy thác từ huyện đến xã và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn; gắn trách nhiệm của chi, tổ trong theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ người vay sử dụng và hoàn trả vốn. Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Phòng giao dịch NHCSXH huyện và 4 tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương thức ủy thác, góp phần tích cực nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đến giữa tháng 12/2021, tổng dư nợ chương trình tín dụng thực hiện theo phương thức ủy thác là 506,922 tỷ đồng (chiếm 99,73% tổng dư nợ của NHCSXH); với mạng lưới 357 Tổ tiết kiệm và vay vốn với gần 12.261 tổ viên còn dư nợ. Chất lượng tín dụng tiếp tục được nâng cao, nợ quá hạn trong tổng dư nợ ủy thác qua các hội đoàn thể chỉ còn 0,014%. Cùng với việc duy trì tổ chức thực hiện và nâng cao hiệu quả phương thức ủy thác cho vay, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với NHCSXH huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ủy thác của tổ chức chính trị - xã hội các cấp để phát hiện kịp thời các tồn tại, vướng mắc phát sinh, có giải pháp xử lý dứt điểm nhằm bảo toàn vốn tín dụng chính sách./.

Tin, ảnh: N.Hương- Pha Lê

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1897

Tổng số lượt xem: 3872946

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi