Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Phòng giao dịch NHCSXH Bình Sơn ký kết hợp đồng ủy thác với các tổ chức Chính trị-xã hội cấp huyện và cấp xã

17/01/2022

( Các Hội đoàn thể và lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH ký kết nhận ủy thác vốn vay)

Thực hiện theo hướng dẫn chỉ đạo của Ngành, mới đây Giám đốc NHCSXH huyện Bình Sơn đã thực hiện ký kết Văn bản liên tịch về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác” giữa NHCSXH với các tổ chức Chính trị-xã hội nhận ủy thác cấp huyện và thực hiện ký Hợp đồng ủy thác về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác” giữa NHCSXH với tổ chức CT-XH nhận ủy thác cấp xã, thị trấn.

Với  mục đích giữa các cơ quan, đơn vị cam kết hợp tác chặt chẽ, toàn diện trên mọi mặt hoạt động theo hướng tạo điều kiện cho các đối tượng được vay vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Tính đến nay, tổng dư nợ qua ủy thác đối với các Hội đoàn thể 509.983 triệu đồng  chiếm 99,74%/ tổng dư nợ, với 12.302 hộ hội viên vay. Trong đó Hội Nông dân quản lý hơn 189 tỷ đồng;  Hội phụ nữ quản lý hơn 239 tỷ đồng;  Hội Cựu chiến binh quản lý hơn 50 tỷ đồng và Đoàn thanh niên gần 31 tỷ đồng.

Bên cạnh việc tích cực cho vay các chương trình, NHCSXH và các tổ chức CT-XH nhận ủy thác đã phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng tín dụng. Đặc biệt, việc quản lý nợ và thu hồi nợ quá hạn được Hội đoàn thể các cấp rất coi trọng, thường xuyên theo dõi và chỉ đạo Tổ TK&VV thông báo sớm nợ đến hạn cho hộ vay nên tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn hàng năm đạt cao. Năm 2022 Ngân hàng chính sách xã hội huyện sẽ cùng với Hội đoàn thể phối hợp chặc chẽ với chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt việc đưa nguồn vốn vay đến người dân; đồng thời huy động tốt nguồn vốn nhàn rổi trong dân nhằm kích thích phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình./.

Tin, ảnh: Pha Lê –Nguyên Hương

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2023

Tổng số lượt xem: 3872954

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi