Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2024

07/05/2024 08:43    147

Thực hiện Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2024. UBND huyện Bình Sơn yêu cầu các cơ quan đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn công khai và thông tin rộng rãi về Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của địa phương, đơn vị mình.

UBND huyện Bình Sơn đăng tải Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 đ nhân dân trên địa bàn huyện được biết và có nhu cầu đăng ký tuyển dụng.(Có văn bản của UBND tỉnh gửi kèm theo)

 

PVH

Tài liệu đính kèm: 444QĐ.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2720

Tổng số lượt xem: 8553635

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready