Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Bình Sơn tổ chức lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch cơ cấu ngành nông nghiệp huyện đến năm 2025

20/04/2022

(Đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ trì cuộc họp lấy ý kiến)

Sáng ngày 20/4/2022, UBND huyện Bình Sơn đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến chương trình hành động thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện đến năm 2025. Cuộc họp do đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ trì.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện  thông qua dự thảo chương trình hành động cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện đến năm 2025. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp trên  2.900 tỷ đồng (tính theo giá so sánh năm 2010); Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất hàng năm giai đoạn 2021-2025 đạt từ 1-2%/năm. Sản lượng lương thực năm phấn đấu đạt đạt 69.188 tấn; giá trị sản xuất bình quân đạt trên 77 triệu đồng/01ha năm; tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp đạt trên 40%; tỷ lệ bò lai đến năm 2025 đạt 80%; độ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 35,5%. Phấn đấu đạt chuẩn Huyện Nông thôn mới trong giai đoạn 2023-2025. Huyện sẽ thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp chủ yếu theo 3 nhóm sản phẩm: bao gồm  nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia: nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và nhóm sản phẩm đặc sản địa phương. Sau khi nghe dự thảo, đề án cơ cấu phát triển nông nghiệp huyện đến năm 2025, các đồng chí tham dự đã phát biểu ý kiến tham gia đóng góp ý kiến. Trong đó nhấn mạnh cần tăng cường ứng dụng công nghệ vào sản xuất, làm tăng thu nhập, cải thiện đời sống nông dân và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, tăng giá trị trên một đơn vị diện tích, một đơn vị sản phẩm.

                        ( Quang cảnh cuộc họp) 

 Phát biểu kết luận cuộc họp đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ung Đình Hiền đề nghị Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện phải đánh giá được thực trạng của ngành nông nghiệp huyện, bám vào chỉ tiêu kế hoạch của cấp trên để xây dựng kế hoạch cơ cấu nông nghiệp cho phù hợp. Phải xách định các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP được duy trì và  mang tính bền vững. Kế hoạch phải hướng nền nông nghiệp cao, bố trí quy hoạch các cây trồng, vật nuôi theo từng vùng cho phù hợp; và đánh giá được giá trị ngành nông nghiệp sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế của huyện như thế nào./.

Tin, ảnh: Nguyên Hương

Tin liên quan

Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 1

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 675

Tổng số lượt xem: 3433583

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi