Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Bình Khương phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 40-42 triệu đồng/năm

09/05/2022

Đập chứa nước ở Bình Khương được bê tông vững chắc

Qua triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bình Khương các nhiệm kỳ, kinh tế của xã Bình Khương đạt tốc độ tăng trưởng khá, văn hoá xã hội phát triển tương đối toàn diện, các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ cơ bản đạt được. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện tốt hơn. Quốc phòng - An ninh ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động của Chính quyền, Mặt trận, hội đoàn thể có nhiều chuyển biến về nội dung và hình thức. Công tác xây dựng Đảng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, công tác cán bộ và kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả quan trọng.

Để đạt được các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; Bí thư Đảng ủy xã Bình khương ông Nguyễn Đình Sơn cho biết; toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội đề ra. Tập trung nguồn lực để kinh tế phát triển ổn định và tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là mạng lưới giao thông, bộ mặt nông thôn, đổi mới, khởi sắc. Chú trọng đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” gắn với việc thực hiện nghị quyết TW4 (khóa XII) trong cán bộ, đảng viên; tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Nhiệm kỳ 2020-2025, xã Bình Khương phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 08 - 10%/năm. Trong đó; cơ cấu ngành nông - lâm - ngư nghiệp - nuôi trồng thủy sản 75%; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 13,5%; Thương mại dịch vụ 11,5%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 40-42 triệu đồng/năm.....

Đường bê tông ở thôn Bình Yên xã Bình Khương

Để đạt được những chỉ tiêu trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng bộ xã đã giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết nhất thống trong toàn Đảng toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội; quán triệt nhận thức, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; cụ thể hoá chương trình, kế hoạch, đề án sát đúng, phù hợp với điều kiện của địa phương; đồng thời, xác định được những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm mang tính đột phá để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã Bình Khương những năm gần đây phát triển ổn định. Hiện tại địa phương có 38 cơ sở hoạt động, chủ yếu duy trì các cơ sở sản xuất có lợi thế ở địa phương như mộc dân dụng, xẻ gỗ, xay xát, may mặc; tổng doanh thu hàng năm ước đạt trên dưới 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, xã Bình Khương có 159 cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ chủ yếu buôn bán tạp hóa, vận tải. Nhìn chung ngành thương mại dịch vụ phát triển ổn định doanh thu trong năm đạt gần 16 tỷ đồng. Để vực đạy phát triển hai lĩnh vực này, xã Bình Khương có kế hoạch khuyến khích, hỗ trợ tạo mọi điều kiện để người dân phát triển…

Đàn bò nuôi của người dân Bình Khương

Với lợi thế là xã trung du, những năm gần đây xã Bình Khương đã khuyến khích người dân đầu tư chuồng trại để phát triển chăn nuôi; đặc biệt là chăn nuôi tập trung để phát triển kinh tế cải thiện đời sống. Hiện ở xã có 10 hộ chăn nuôi gia công cho công ty, trong đó 01 hộ chăn nuôi heo với quy mô 1 nghìn con, 09 hộ chăn nuôi gà quy mô 100 nghìn con. Ước tính tổng đàn gia cầm ở xã có gần 18.600 con gà vịt các loại. Đàn gia súc có trên  2.000 con, chủ yếu là bò lai chiếm trên 95% tổng đàn. Để lĩnh vực chăn nuôi phát triển, xã chỉ đạo Ban chăn nuôi thú y xã thường xuyên tổ chức phun thuốc tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Đồng tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật giúp người dân phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập cải thiện đời sống….

Trại chăn nuôi gà tập trung của người dân Bình Khương

Địa phương có tổng diện tích rừng là 1.414ha, trong đó rừng phòng hộ 283 ha, rừng sản xuất 1.121ha, rừng phân tán 1 triệu cây. Hàng năm, nhân dân trên địa bàn xã đã khai thác gỗ keo bán với diện tích khoảng 300 ha và 200 nghìn cây phân tán năng suất bình quân 95 tấn /ha, sản lượng khoảng 38 nghìn tấn keo nguyên liệu, nên người trồng keo có thu nhập khá ổn định.

Mô hình trồng cây thanh long của người dân Bình Khương

Lĩnh vực Quốc phòng, an ninh, công tác nội chính ở xã Bình Khương được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Xã tập trung xây dựng, củng cố quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng và an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Lực lượng vũ trang xã được xây dựng vững mạnh, duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành tốt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật từng bước đổi mới theo hướng đa dạng hóa về hình thức, nội dung sát với các vấn đề nhân dân quan tâm. Công tác hòa giải ở cơ sở được chú trọng, góp phần xây dựng tình làng nghĩa xóm, hạn chế các vụ việc tranh chấp phức tạp xảy ra....

Bài, ảnh-Văn Việt

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2124

Tổng số lượt xem: 3876361

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi