Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Về việc lấy ý kiến về lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Bình Sơn

09/04/2024 08:34    422

Căn cứ Công văn số 4716/UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Bình Sơn về việc thống nhất chủ trương thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn; Công văn số 4754/UBND-TNMT ngày 18/12/2023 của UBND huyện Bình Sơn về việc việc lập, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện; kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Công tác lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn giai đoạn 2021-2030 đến nay đã cơ bản hoàn thành theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Theo quy định tại Điều 43, Luật Đất đai năm 2013; khoản 4, Điều 1, Nghị định 148/2020 và khoản 6, Điều 37 Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì việc lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là một trong những nội dung của việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030.

 Để có cơ sở tiếp thu, giải trình ý kiến về lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, UBND huyện Bình Sơn tổ chức lấy ý kiến về lập, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Bình Sơn; hồ sơ bao gồm:

1. Nội dung:

- Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất, trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, địa điểm, diện tích khu vực dự kiến thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

- Bản đồ lập, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Bình Sơn;

- Hệ thống bảng, biểu số liệu.

- Danh mục các công trình, dự án trong kỳ lập, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện;

2. Thời gian:

Thời gian lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất là 30 ngày kể từ ngày 08/4/2024.

Các ý kiến tham gia góp ý về lập, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Bình Sơn gửi bằng văn bản về UBND huyện Bình Sơn (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường); địa chỉ: TDP 4, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hoặc gửi vào hộp thư điện tử: phongtainguyenmtbinhson@gmail.com để tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đúng theo quy định.

Kính đề nghị các Sở, ban, ngành, thuộc tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện; các phòng ban trực thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư quan tâm phối hợp tham gia ý kiến để UBND huyện có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

 

PVH

Tin liên quan

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1197

Tổng số lượt xem: 8285285

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready