Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Tuyên truyền Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II năm 2021

22/06/2022    107

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, Khu vực II năm 2021 và các văn bản hướng dẫn của các sở ngành tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã ban hành hướng dẫn số 15/HD-VHTT ngày 22/6/2022 đã chuyển tải các nội dung tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện, Nội dung tuyên truyền cụ thể:

Hội thi nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội  đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và hoạt động thể dục thể thao nói riêng; thiết thực chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022. Thông qua Hội thi nhằm phát triển rộng rãi phong trào tập luyện và thi đấu thể thao, nâng cao sức khoẻ, đời sống văn hoá tinh thần cho Nhân dân; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Tuyên truyền phải chặt chẽ, chú trọng nâng cao hiệu quả bằng các hình thức, biện pháp để thông tin thường xuyên, nhanh chóng và sâu rộng tới mọi tầng lớp Nhân dân, tăng cường về hình thức tuyên truyền trực quan, sử dụng thông điệp, pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, để tuyên truyền. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền cần được tổ chức với nhiều hình thức sinh động, sáng tạo và thiết thực.

Về nội dung tuyên truyền

1. Tuyên truyền vai trò, tầm quan trọng của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của Nhân dân; thúc đẩy các tầng lớp Nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng tham gia tập luyện thể dục thể thao.

2. Tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ toàn quốc, góp phần nâng cao sức khỏe để học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Tuyên truyền quá trình chuẩn bị, tinh thần tham gia thi đấu của các vận động viên. Thông tin về thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức và các hoạt động chào mừng Hội thi; lịch thi đấu các môn thể thao và kết quả thi đấu trong suốt quá trình diễn ra Hội thi (Điều lệ số 96/ĐL-TCTDTT ngày 19/3/2021).

 4. Biểu dương những đơn vị, các cấp địa phương có thành tích trong hoạt động của Hội thi; những tấm gương vận động viên tiêu biểu; tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến trong xây dựng, phát triển phong trào thể dục thể thao.

Về Khẩu hiệu tuyên truyền

1. Nhiệt liệt chào mừng Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, Khu vực II năm 2021!

2. Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại!

3. Khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

4. Thể thao đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ!

5. Thể thao mang lại sức khỏe, khơi nguồn sáng tạo!

Tin ảnh: PVH

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3099

Tổng số lượt xem: 5682868

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready