Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023

11/09/2023 14:11    263

UBND huyện Bình Sơn ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 24/7/2023 về thực hiện nội dung Tiểu dự án 1 Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, Tiểu dự án 1 Dự án 7: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình, Tiểu dự án 2 Dự án 7: Giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Bình Sơn.

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện ban hành Thông báo số 11/TB-NNPTNT ngày 11/9/2023 về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023

Cụ thể có Thông báo và Kế hoạch kèm theo:

- Kế hoạch số 147/KH-UBND (Xem tại đây)

- Thông báo số 11/TB-NNPTNT (Xem tại đây)

Tin ảnh: PVH

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1197

Tổng số lượt xem: 8285308

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready