Truy cập nội dung luôn

Tình hình an toàn thông tin tháng 04/2023 và thống kê kết nối chia sẻ dữ liệu về mã độc, giám sát

26/05/2023 14:11    148

Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tại Công văn số 900/STTTT-BCVT&CNTT ngày 26/5/2023 về tình hình an toàn thông tin tháng 4/2023 và thống kê kết nối, chia sẻ thông tin về mã độc, giám sát và thông tin của Cục An toàn thông tin tại Báo cáo số 10/BC-CATTT ngày 24/5/2023 về Báo cáo Kỹ thuật Tình hình an toàn thông tin tháng 4/2023 và thống kê kết nối, chia sẻ dữ liệu về mã độc, giám sát;

Qua đó, đã thông tin đến các cơ quan, đơn vị nắm tình hình, triển khai đến các cơ quan, đơn vị và tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp để hạn chế các rủi ro về nguy cơ mất an toàn thông tin.

Tài liệu gửi kèm:

- Báo cáo số 10/BC-CATTT của Cục An toàn thông tin.

Tin ảnh: PVH

Tài liệu đính kèm: Bao cao ky thuat thang 4.2023.PDF

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 708

Tổng số lượt xem: 6552906