Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện thí điểm mô hình “Dân tin - Đảng cử” tại huyện Bình Sơn

09/04/2022 10:28    624

Ảnh minh họa

Thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện thí điểm mô hình “Dân tin - Đảng cử” tại các huyện Ba Tơ, Tư Nghĩa và Bình Sơn (gọi tắt là Đề án số 07); Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn ban hành kế hoạch số 59-KH/HU ngày 06/12/2021.

Mục đích tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về năng lực, sức chiến đấu và phương thức lãnh đạo của Đảng. Sắp xếp tổ chức ở cấp thôn, tổ dân phố bảo đảm đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả. Xây dựng được đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là người có uy tín cao trong Nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kỹ năng công tác tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hướng đến thực hiện phương châm "Dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân giám sát - dân thụ hưởng". Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, với mục tiêu "đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở nhằm xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ
sở, ...
". Đồng thời, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, phát huy tối đa quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt phong cách "trọng Dân, Dân tin, Đảng cử", góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; chú trọng đúng mức đến những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong tình hình hiện nay.

Đề án 07 - Xem tại đây

PVH

Tài liệu đính kèm: KH 59.signed.signed.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1218

Tổng số lượt xem: 8285276

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready