Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Tham gia cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại”

29/04/2022

Nhân ngày Thế giới nâng cao nhận thức và phòng chống tai nạn bom mìn 04/4; Để nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại, đồng thời để tạo sự lan tỏa, thiết thực hướng tới một Việt Nam không còn chịu sự ảnh hưởng của bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại. Trung tâm hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam tổ chức cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại”;

Thực hiện Công văn số 1621/UBND-NC ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 1088/BCH-TM ngày 22/4/2022 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi; Ngày 29/4/2022,  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bình Sơn ban hành Công văn số 123/VHTT về việc tham gia cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại”. Theo đó, đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân tham gia cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại”

(Có thể lệ cuộc thi kèm theo)

Tin ảnh: Kim Ngân

Tài liệu đính kèm: Thể lệ cuộc thi kèm theo CV 1088 BCH-TM.signed.pdf

Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 1

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 112

Tổng số lượt xem: 3479385

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi