Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bình Sơn triển khai chương trình cho vay vốn đối với người chấp hành xong án phạt tù.

19/08/2021

( Khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng chính sách huyện)

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội và Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bình Sơn đang triển khai chương trình cho vay vốn đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Theo chương trình, người được đặc xá, người được tha tù trước hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng được vay vốn đào tạo nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về tín dụng đối với học sinh sinh viên theo Quyết định 157 ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Tổng Giám đốc NHCSXH về cho vay đối với học sinh, sinh viên. Người được đặc xá, người được tha tù trước hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng được vay vốn tạo việc làm theo quy định tại Nghị định số 61 ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm. Mức vay, thời hạn, hồ sơ, quy trình, thủ tục vay vốn … từng chương trình tín dụng ưu đãi thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ hiện hành của Tổng giám đốc NHCSXH. Hiện nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bình Sơn đang phối hợp cùng các các hội đoàn thể nhận ủy thác và UBND các xã, thị trấn triển khai chương trình cho vay vốn đối với người chấp hành xong án phạt tù, rà soát, nắm bắt thông tin đối với những trường hợp nêu trên có nhu cầu sử dụng vốn để đầu tư phát triển kinh tế../.

Tin, ảnh :Nguyên Hương-Văn Mười

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2479

Tổng số lượt xem: 3856094

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi