Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bình Sơn sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023

13/07/2023 18:37    265

Phòng giao dịch NHCSXH huyện hướng dẫn các hội đoàn về chính sách cho vay vốn

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bình Sơn vừa cùng với 04 tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác huyện (Hội Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên) họp sơ kết đánh giá kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội 06 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023

Trong 6 tháng đầu năm, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác các cấp và cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương trong việc uỷ thác cho vay, góp phần quan trọng và thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện, đặc biệt triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách được cấp trên giao, doanh số cho vay 06 tháng đầu năm 2023 đạt 95 tỷ đồng với 2.259 lượt khách hàng được vay vốn, doanh số thu nợ đạt 48 tỷ đồng; tổng dư nợ uỷ thác thông qua tổ chức Hội, đoàn thể đến ngày 30/6/2023 đạt 626 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 99,7%/tổng dư nợ, tăng 46 tỷ đồng so với đầu năm, gồm 361Tổ TK&VV với  13.461 khách hàng còn dư nợ.

Trong 06 tháng đầu năm 2023 đã lập hồ sơ xử lý rủi ro nguyên nhân khách quan cho 08 hộ với số tiền vay 135 triệu đồng. Nợ quá hạn luôn duy trì ở mức thấp nhất với 35 triệu đồng, với 358/361 Tổ TK&VV không có nợ quá hạn.

Đặc biệt 06 tháng đầu năm 2023 các Hội đoàn thể nhận uỷ thác đã tạo điều kiện cho 432 lao động có việc làm ổn định từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm; 11 căn nhà được hình thành từ nguồn vốn vay Nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP; hơn 900 công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn đảm bảo hợp vệ sinh được hình thành; hơn 1.000 em học sinh sinh viên có hoàn cảnh kó khăn được tiếp cận nguồn vốn vay để tiếp bước đến trường...

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch và những nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong 06 tháng cuối năm 2023, Phòng giao dịch NHCSXH huyện và các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục phối hợp chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm cụ thể như: tập trung hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2024, giai đoạn 2024-2026 trên địa bàn huyện; triển khai dịch vụ Mobile Banking đến với khách hàng trên địa bàn huyện và NHCSXH miễn 100% phí chuyển tiền đến ngày 31/12/2023; phấn đầu đến 31/8/2023 hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023 trên địa bàn huyện../.

Tin, ảnh: N.Hương- T.Trực

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2495

Tổng số lượt xem: 8553589

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready