Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách tại xã Bình Mỹ

09/06/2023 18:36    546

Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện làm việc tại xã Bình Mỹ

Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) huyện do đồng chí Lê Tấn Đức – Phó Trưởng phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện, thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện làm trưởng đoàn, mới đây đã giám sát việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách tại xã Bình Mỹ.

Trong thời gian qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội (CSXH) góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Bình Mỹ. Đến 31/5/2023 tổng dư nợ trên địa bàn xã đạt 20 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 1 tỷ đồng với 503 khách hàng còn dư nợ, 05 tháng đầu năm 2023 đã giải ngân cho 73 khách hàng vay vốn với số tiền 2,3 tỷ đồng. Các chương trình tín dụng được uỷ thác qua 04 tổ chức đoàn thể (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên CSHCM xã quản lý).

Nguồn vốn tín dụng chính sách từ năm 2022 đến nay đã giúp cho 245 hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có thêm nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần hạn chế tình trạng tín dụng đen. Tuy nhiên, quá trình hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn xã gặp một số khó khăn như: Nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng CSXH còn hạn chế so với nhu cầu thực tế, đặc biệt nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng gặp nhiều khó khăn do tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã thấp…

Người dân sử dụng nguồn vốn vay  phát triển chăn nuôi

Qua kiểm tra hồ sơ vay vốn lưu trữ của Hội đoàn thể, Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban chỉ đạo giảm nghèo xã trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện hoạt động tín dụng CSXH thời gian qua. Đề nghị Ban chỉ đạo giảm nghèo xã tiếp tục tham mưu cho Đảng uỷ, Chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo việc rà soát, bổ sung đối tượng thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách; chỉ đạo Hội đoàn thể xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay, chấp hành nghiêm túc việc trả nợ gốc và lãi theo quy định; tăng cường vai trò, trách nhiệm của thành viên Ban đại diện là chủ tịch UBND xã trong việc quản lý, triển khai thực hiện và xử lý tồn tại hoạt động tín dụng CSXH ngay trên địa bàn xã phụ trách.0..............................

Bài, ảnh: N.Hương- T.Trực

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2700

Tổng số lượt xem: 8553601

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready