Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

13/05/2022

Để đảy mạnh tuyên truyền trực quan về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và thực hiện Công văn số 740-CV/BTGHU ngày 04/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành Công văn số 145-CV/BTGHU ngày 06/5/2022 đề nghị các cơ quan, ban ngành huyện chỉ đạo rà soát, thay thế những khẩu hiệu không còn phù hợp, bổ sung khẩu hiệu mới.

Nội dung khẩu hiệu mới (kèm theo Công văn số 145-CV/BTGHU)

Tin ảnh: PVH

Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 1

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 706

Tổng số lượt xem: 3297406

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi