Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

30/05/2024 17:15    76

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 20/3/2020 của Ban Bí thư hướng dẫn về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng và các chỉ thị của Trung ương về đại hội đảng các cấp, việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng được Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ huyện triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác chuẩn bị đại hội ở các cấp ủy, tổ chức đảng được thực hiện chu đáo, công phu, đúng quy định, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Việc thẩm định, phê duyệt văn kiện, đề án nhân sự của cấp dưới nghiêm túc, trong đó, quy chế bầu cử trong đảng được thực hiện nghiêm.

Công tác nhân sự bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo phân cấp quản lý. Cấp ủy ngày càng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thực hiện đúng quy trình; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trong Đại hội, Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đề án nhân sự, Danh sách giới thiệu nhân sự và thông qua Đại hội trước khi tiến hành bầu cử. Đại biểu dự Đại hội cơ bản đều nhất trí cao với đề án nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ chuẩn bị trình ra Đại hội. Việc điều hành bầu cử thực hiện đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Việc kêu gọi ứng cử, đề cử tại Đại hội để bầu cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy, ủy ban kiểm tra được thực hiện đúng quy định; hầu hết chỉ bầu một lần đủ số lượng; nhất là những cấp ủy, tổ chức đảng thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia cấp ủy đạt chỉ tiêu đề ra, không có đề cử, ứng cử thêm. Việc xem xét và chuẩn y kết quả bầu cử đảm bảo thời gian quy định.

Việc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc về Quy chế bầu cử trong Đảng; tập trung giải quyết khiếu nại, vi phạm Quy chế bầu cử (nếu có) giúp công tác bầu cử được thực hiện công minh, khách quan, đảm bảo quy định, chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm và xử lý vi phạm trong bầu cử.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng vẫn còn những hạn chế nhất định: một số cấp uỷ cơ sở thực hiện công tác thẩm định, nắm tình hình về nhân sự giới thiệu trình đại hội chưa chặt chẽ, kịp thời; công tác chuẩn bị hồ sơ nhân sự chưa đạt yêu cầu; Đoàn Chủ tịch còn lúng túng trong trình tự điều hành đại hội; công tác tính kết quả bầu cử còn lúng túng, nhất là ở những chi, đảng bộ đại hội đảng viên.

Để tiếp tục thực hiện tốt Quy chế bầu cử trong Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Quy chế bầu cử trong Đảng, các Hướng dẫn của cấp trên về Đại hội Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, cấp ủy viên các cấp, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện Quy chế bầu cử.

2. Tập trung rà soát, thẩm định nhân sự, mở rộng, lựa chọn nhân sự thật sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín và phát huy dân chủ trong Đảng; thực hiện nghiêm túc quy trình công tác nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý; quan tâm cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia cấp ủy; cơ quan tham mưu về hồ sơ nhân sự cần chuẩn bị chu đáo về danh sách nhân sự, trích ngang nhân sự và các yêu cầu khác đảm bảo theo quy định và chuẩn bị thật tốt nhân sự trước khi thông qua Đại hội để thực hiện bầu cử.

3. Chủ động nắm chắc tình hình trước và trong Đại hội; lắng nghe phản ánh của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tập trung xử lý kịp thời, dứt điểm các đơn, thư khiếu nại liên quan đến nhân sự trước khi tiến hành Đại hội theo quy định; khắc phục việc bầu cử chưa đủ số lượng theo đề án, phương án được phê duyệt và nhất là trường hợp là cán bộ chủ chốt cấp cơ sở không trúng cử cấp ủy.

4. Công tác chuẩn bị, xây dựng kịch bản, phân công nhiệm vụ sâu sát, cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên, bám sát chương trình đã chuẩn bị. Đoàn Chủ tịch điều hành bầu cử bảo đảm nguyên tắc, thủ tục theo Quy chế bầu cử trong Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu bằng máy vi tính tại Đại hội.

Tin ảnh: Thanh Nga

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1291

Tổng số lượt xem: 8553411

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready