Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Huyện ủy Bình Sơn Hội nghị lần thứ 17

04/07/2024 21:07    128

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Sáng ngày 3/7/2024, Huyện ủy Bình Sơn tổ chức Hội nghị Huyện ủy mở rộng lần thứ 17, khóa XXVII để đánh giá tình hình thực hiện công tác 06 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024; Nghe báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024 và quán triệt triển khai một số văn bản của Đảng.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Hồng Hạnh, Ủy viên ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Võ Văn Đồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Thái, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí  Nguyễn Tưởng Duy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, khóa XXVII; Báo cáo viên Huyện ủy khóa XXVII; Phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; Trưởng các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các ban HĐND huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy;  Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.

         Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy tham dự Hội nghị

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy Bình Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác, đạt nhiều kết quả quan trọng.  Huyện ủy tiếp tục  đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng đội ngũ đảng viên được quan tâm chỉ đạo thực hiện tạo sự đồng thuận, thống nhất trong hệ thống chính trị và Nhân dân.  Kết nạp được 104 quần chúng vào đảng (bằng 49,54% chỉ tiêu cấp trên giao năm 2024); đề nghị công nhận đảng viên chính thức 73 đồng chí; xóa tên 04 đảng viên; cho ra khỏi đảng 02 đồng chí. 

Bí thư Đảng ủy xã Bình Chương phát biểu tại Hội nghị

           Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Thái, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy triển khai các văn bản của Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được tổ chức triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định. Tổ chức kiểm tra đối với 04 tổ chức đảng và 04 đảng viên. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện quy trình xác minh tài sản, thu nhập đối với 09 đồng chí là cán bộ, đảng viên diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; kiểm tra tài chính đảng đối với 11 tổ chức đảng, kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 16 tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra về thi hành kỷ luật trong đảng 05 tổ chức đảng

                                      Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị cũng đã Quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng gồm;  Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị về thí điểm, giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ;  Quy định số 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước;  Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới;  Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng;  Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 20/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;  Kế hoạch của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng;  Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung chủ yếu thực hiện đại hội cấp huyện và cấp cơ sở nhiệm kỳ./.

Tin, ảnh: Nguyên Hương

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1859

Tổng số lượt xem: 8784083

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready