Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tín dụng chính sách xã hội

22/05/2024 22:03    96

Mô hình trang trại nuôi bò lai sinh sản và vỗ béo hội viên CCB Trần Anh xã Bình Khương

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội", huyện Bình Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp giúp quy mô tăng trưởng tín dụng mở rộng, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội.

Kể từ khi Chỉ thị số 40-CT/TW được ban hành, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Bình Sơn đã tích cực phổ biến, tuyên truyền, triển khai đến cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân thấy rõ vai trò, trách nhiệm, ý nghĩa công tác tín dụng chính sách, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn, sử dụng vốn vay hiệu quả. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, thị trấn, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình.

Mô hình sản xuất trang trại hiện nay là một trong những mô hình được Nhà nước khuyến khích người dân chuyển đổi nhằm để cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập, nguồn vốn là điều kiện tiên quyết để mô hình kinh tế trang trại phát triển và bền vững. Hiểu được sự khó khăn của người dân trong nhu cầu về vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Bình Sơn đã giải ngân nguồn vốn hỗ trợ người dân chuyển đổi kinh tế hộ gia đình sang kinh tế trang trại từ đó có nhiều tín hiệu tích cực trong phát triển kinh tế nâng cao đời sống người dân cũng như phát triển bộ mặt ở nông thôn hiện nay.

Điển hình như hộ ông Trần Anh là hội viên Cựu chiến binh (CCB) thôn Thanh Trà, xã Bình Khương sau khi được tiếp cận nguồn vốn của Ngân hàng CSXH huyện Bình Sơn từ tháng 3/2019 vay số tiền 50 triệu đồng từ chương trình hộ cận nghèo để mua 02 con bò lai nuôi sinh sản, từ đó kinh tế có phần ổn định hơn nhưng vẫn trăn trở làm sao để cải thiện kinh tế cao hơn, sau đó được tập huấn chuyển đổi mô hình kinh tế trang trại đã tạo cho CCB Trần Anh ý tưởng chuyển sang mô hình kinh tế trang trại. Nghĩ là làm đầu năm 2023 với số tiền tích góp được qua các năm và hội viên CCB Trần Anh đã mạnh dạn vay thêm từ Ngân hàng CSXH huyện Bình Sơn số tiền100 triệu đồng chương trình giải quyết việc làm để mở rộng mô hình chăn nuôi bò lai sinh sản và vỗ béo. Hiện nay gia đình đã đầu tư một trại nuôi với diện tích 300m2 với 5 con bò lai giống, 15 con bò lai vỗ béo và trồng 5 sào cỏ để cung cấp thức ăn. Đầu năm 2024 gia đình đã xuất bán lứa bò nuôi vỗ béo được 650 triệu đồng, trừ chi phí thu nhập bình quân hàng năm gia đình lãi hơn 250 triệu đồng, kinh tế đã bắt đầu có hướng phát triển cao hơn đời sống đã có bước nhảy vọt, mô hình đang phát triển tốt có nhiều người đến tham quan học tập kinh nghiệm hội viên CCB Trần Anh chia sẻ: “Ngày trước nếu không có được các nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH huyện Bình Sơn để phát triển sản xuất thì không có như ngày hôm nay vì thế gia đình luôn biết ơn Đảng, Nhà nước, Ngân hàng CSXH và Hội CCB xã Bình Khương đã tạo điều kiện để tiếp cận được các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế như hiện tại, bản thân thấy các nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH rất thiết thực hỗ trợ kịp thời về vốn cho người dân để phát triển kinh tế”.

 Qua những kết quả đạt được của Cựu chiến binh Trần Anh ,  tin tưởng rằng các nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH đã, đang và sẽ hỗ trợ người dân ngày càng phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới ngày càng đạt kết quả cao và bền vững./.

Bài, ảnh: N.Hương-T.Trực

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2037

Tổng số lượt xem: 8552864

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready