Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Cập nhật thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân

19/04/2023 10:23    221

Để thông tin cho nhân dân và người nộp thuế trên địa bàn huyện biết và thực hiện việc chuẩn hóa thông tin cá nhân, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế Chi cục thuế huyện bình Sơn có Thông báo số 135/TB-CCT ngày 12/4/2023 về việc cập nhật thông tin đăng ký thuế cá nhân.

Để đảm  bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế, Chi cục Thuế huyện Bình Sơn thông báo người  nộp  thuế trên địa bàn huyện cần rà soát thông tin về đăng ký thuế như: họ tên, số căn cước công dân/chứng minh nhân dân còn hiệu lực, ngày tháng năm sinh, nếu có thay đổi thông tin thì thực hiện cập nhật thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân (theo Hướng dẫn kèm theo)

 

 

Tin ảnh: PVH

Tài liệu đính kèm: HD_ThaydoiThongtin_MST_CaNhan.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1016

Tổng số lượt xem: 8568584

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready