Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Bình Sơn triển khai tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

13/10/2023 17:28    495

Lãi suất cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ

Để triển khai kịp thời tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận vốn vay theo đúng Quyết đinh của Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù và hướng dẫn của Tổng Giám đốc NHCSXH, nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Bình Sơn; Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bình Sơn đang phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các phòng ban ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác triển khai cho các đối tượng về nguồn vốn này.

Được biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Theo đó đối tượng được vay vốn là người chấp hành xong án phạt tù bao gồm người chấp hành xong thời hạn chấp hành án phạt tù đã được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù quy định tại Luật Thi hành án hình sự và người được đặc xá đã được cấp giấy chứng nhận đặc xá quy định tại Luật Đặc xá; cơ sở sản xuất kinh doanh bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù.  Về điều kiện vay vốn, Quyết định nêu rõ, người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn; có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, do Công an cấp xã lập và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 05 năm. Điều kiện vay vốn đối với cơ sở sản xuất kinh doanh: Được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; sử dụng tối thiểu 10% tổng số lao động là người chấp hành xong án phạt tù đáp ứng các điều kiện nêu trên và ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động; có phương án vay vốn và được UBND cấp xã nơi thực hiện phương án xác nhận.

Quyết định nêu rõ, người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh quy định ở trên phải thuộc trường hợp không còn dư nợ tại NHCSXH đối với các chương trình tín dụng khác có cùng mục đích sử dụng vốn vay để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm theo quy định của pháp luật thì mới đủ điều kiện để vay vốn.

Đối với người chấp hành xong án phạt tù thực hiện phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình của người chấp hành xong án phạt tù là người đứng tên vay vốn và giao dịch với NHCSXH. Trường hợp trong hộ gia đình không còn thành viên nào từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không còn sức lao động, không có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật thì người chấp hành xong án phạt tù trực tiếp đứng tên vay vốn tại NHCSXH. NHCSXH nơi cho vay thực hiện cho vay theo phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội.  Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh: NHCSXH nơi cho vay thực hiện cho vay trực tiếp. 

Quyết định cũng quy định cụ thể mục đích sử dụng vốn vay. Theo đó, đối với vay vốn để đào tạo nghề: Chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của người chấp hành xong án phạt tù trong thời gian theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chi phí này bao gồm: Tiền học phí; chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập; chi phí ăn, ở, đi lại.

Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm: Chi phí để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm gồm chi phí cho việc thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Đối với vay vốn để đào tạo nghề: Mức vốn cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong án phạt tù. Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng/người chấp hành xong án phạt tù. Với cơ sở sản xuất kinh doanh: Mức vốn cho vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh. Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ.

Để người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn huyện được  tiếp cận vốn vay, trong thời gian đến Phòng giao dịch NHCSXH huyện sẽ, phối hợp với các Phòng ban, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan liên quan huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức tập huấn, triển khai các nội dung theo đúng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Tổng Giám đốc NHCSXH. Phối hợp  tuyên truyền rộng rãi tín dụng chính sách về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù; xác định đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trước, trong và sau khi cho vay đối với việc thực hiện chương trình tín dụng chính sách. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện thông tin tuyên truyền rộng rãi tín dụng chính sách đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo các đoàn thể ở cơ sơ phối hợp chặt chẽ với cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn của NHCSXH huyện thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các quy trình rà soát, bình xét, xác định đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đúng mục đích nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát nhu cầu vốn, rà soát đúng đối tượng được thụ hưởng, tổng hợp danh sách và phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện tập trung giải ngân theo đúng quy định./.

Bài, ảnh: N.Hương- T.Trực

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2781

Tổng số lượt xem: 8553176

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready