Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Bình Sơn: Đón tiếp, làm việc, học tập kinh nghiệm với Đoàn công tác của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

26/06/2024 19:03    135

Quang cảnh buổi làm việc

Chiều ngày 25/6/2024, UBND huyện Bình Sơn đón tiếp, làm việc trao đổi và tổ chức tham quan một số mô hình kinh tế với Đoàn công tác của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm học tập kinh nghiệm để nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Thay mặt lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Phạm Quang Sự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đánh giá sơ bộ về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Bình Sơn. Theo đó, Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng giai đoạn 2022-2025, đến cuối năm 2023 trên địa bàn huyện Bình Sơn còn 2,82%, giảm 1,91% so với đầu kỳ, vượt chỉ tiêu đề ra (KH giảm 1,17%); hộ cận nghèo còn 3,85%, giảm 2,87% so với đầu kỳ, vượt chỉ tiêu đề ra (KH giảm 1,80%). Kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Ngân sách nhà nước với tổng kinh phí thực hiện Chương trình từ năm 2022 - 2024 là 23.382,2 triệu đồng; trong đó: ngân sách Trung ương 20.507 triệu đồng; ngân sách địa phương 2.875,2 triệu đồng. Nguồn vốn huy động từ các hộ dân tham gia dự án đóng góp từ năm 2021-2023 là 3.256,599 đồng.

Kết quả thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã được triển khai tại huyện Bình Sơn năm 2022, 2023  (Dự án 2 - Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Dự án 3 – Tiểu dự án 1 - Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp). Theo đó, năm 2022 và năm 2023, toàn huyện đã triển khai thực hiện 02 mô hình giảm nghèo với 16 dự án tại 12 xã, cụ thể: (1) Mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất theo cộng đồng với 11 dự án tại 09 xã. Kết quả: Tổng số đối tượng được hỗ trợ là 146 hộ, trong đó số hộ nghèo 58 hộ, số hộ cận nghèo 83 hộ, đối tượng khác 05 hộ. Nội dung hỗ trợ: Cấp 129 con bò cái lai sinh sản cho 118 hộ; cấp 30 con giống heo ki cho 05 hộ và cấp 1.584 con gà thương phẩm cho 11 hộ. Hiện nay, bò đang phát triển tốt; còn lại heo ki và gà thương phẩm đã bán hết. (2) Mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ với 05 dự án tại 06 xã. Kết quả: Tổng số đối tượng được hỗ trợ là 44 hộ, trong đó, hộ nghèo 20 hộ, hộ cận nghèo 23 hộ, đối tượng khác 01 hộ. Nội dung hỗ trợ: Cấp 15 con bò cái lai sinh sản cho 15 hộ; cấp 19 con bò vỗ béo cho 19 hộ; cấp 1.300 con gà thương phẩm cho 10 hộ. Hiện nay, bò đang phát triển tốt; gà thương phẩm đã bán hết. Năm 2024, các địa phương, cơ quan, đơn vị đang triển khai thực hiện với 02 mô hình giảm nghèo là hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất theo cộng đồng (08 xã thực hiện).

Về Thực hiện các cơ chế, chính sách giảm nghèo: Đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 7.779 lượt người nghèo, kinh phí: 5.498,896 triệu đồng; 9.102 lượt người cận nghèo, với kinh phí 8.981,778 triệu đồng. Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị  định số 81/2021/NĐ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ cho 1.878 học sinh, số tiền 482,101 triệu đồng; giảm 70% học phí cho 66 học sinh, số tiền 3,801 triệu đồng; giảm 50% học phí cho 972 học sinh, số tiền 234 triệu đồng và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã chi hỗ trợ cho 92 đối tượng với tổng số tiền trên 615 triệu đồng. Hỗ trợ người nghèo, cận nghèo hưởng thụ văn hoá thông tin. Hỗ trợ về nhà ở: Từ năm 2021 đến cuối năm 2023, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện đã hỗ trợ xây mới 47 nhà và sửa chữa 19 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 2.260 triệu đồng. Đặc biệt, trong năm 2022, UBND huyện đã vận động cán bộ, công nhân viên chức các cơ quan, đơn vị, trường học đóng góp ủng hộ quỹ để hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, ti vi, vật nuôi cho 06 hộ nghèo có thành viên thuộc hộ chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn huyện đảm bảo ổn định cuộc sống, giúp họ thoát nghèo vĩnh viễn.

Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong huyện, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tổng cộng 44.031 suất quà Tết với tổng trị giá 22.962.000.000 đồng, hỗ trợ 2.551 suất quà, tổng trị giá 1.558.000.000 đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ 2.238 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Một số hình ảnh tổ chức làm việc và tham quan các mô hình kinh tế giữa UBND huyện với Đoàn công tác của huyện Phú Vang

 

 

Tin, ảnh: Thanh Hữu, Thái Tân

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1453

Tổng số lượt xem: 8784066

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready