Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Bình Sơn: Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh năm 2024

19/01/2024 18:30    106

Sáng ngày 19/01/2023, UBND huyện Bình Sơn tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024.

Năm 2024, UBND huyện đề ra mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 03 nhiệm vụ trọng tâm và 02 nhiệm vụ đột phá giai đoạn 2021-2025; Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ các khó khăn trong sản xuất kinh doanh, sớm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII. Tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án có quy mô lớn; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường chuyển đổi số, quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chú trọng phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế; bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, TTATXH.

Lãnh đạo UBND huyện chủ trì Hội nghị

Cùng với đó, huyện đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Tổng giá trị sản xuất khoảng 25.224 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất khoảng 10,7%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 623,17 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách trên địa bàn: 917,57 tỷ đồng. Sản lượng lương thực cây có hạt khoảng 72.939 tấn. Sản lượng khai thác hải sản khoảng 34.993 tấn. Tỷ lệ che phủ rừng khoảng 35,58%. Giải quyết việc làm trong năm khoảng 1.600 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 50%. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2024 giảm còn khoảng 2,14%. Số trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2024: 01 trường. Tốc độ tăng dân số tự nhiên: 0,79%. Tỷ lệ trẻ em <5 tuổi bị suy dinh dưỡng: 6%. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 01 xã. Tỷ lệ gia đình văn hóa: 94%. Giao quân đạt 100% theo chỉ tiêu cấp trên giao. Xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh: >80%. Phấn đấu giảm tiêu chí tai nạn giao thông so với năm 2023: Giảm 3 tiêu chí. Tỷ lệ giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền: >85%. Cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu khoảng 2.000 giấy.  

Đồng chí Võ Văn Đồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp gồm: Tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong chỉ đạo điều hành, phát huy sức mạnh tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên UBND huyện và vai trò cá nhân phụ trách trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Quyết tâm thực hiện vượt mức các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. 

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tưởng Duy nhấn mạnh: Nhiệm vụ năm 2024 là hết sức nặng nề, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị cùng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện phải đoàn kết, chung sức, đồng lòng ra sức thi đua nỗ lực phấn đấu thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục quán triệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động nhiều nguồn lực thực hiện hiệu quả 03 nhiệm vụ trọng tâm và 02 nhiệm vụ đột phá trong giai đoạn 2021-2025; tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, chỉ số chuyển đổi số (DTI)); đẩy mạnh công tác Chuyển đổi số theo hướng thực chất, hiệu quả. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; xây dựng và phát triển văn hóa con người Bình Sơn đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển sự nghiệp y tế, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp nông thôn, du lịch sinh thái gắn với phát huy giá trị di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; đào tạo và giải quyết việc làm; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; trọng tâm là công tác tuyển quân và huy động quân nhân dự bị tham gia huấn luyện. Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp về giảm thiểu kiềm chế tai nạn giao thông. Tăng cường kêu gọi đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Phối hợp tốt với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư,.... Linh động, chủ động, sáng tạo, nhạy bén trong thực hiện các giải pháp và huy động nguồn lực phục vụ xây dựng nông thôn mới gắn với các tiêu chí đô thị loại IV; phấn đấu để năm 2024 được công nhận huyện nông thôn mới, tạo tiền đề vững chắc để đạt tiêu chí đô thị loại IV và trở thành thị xã vào năm 2025./.

Tin, ảnh: Thanh Hữu-T.Tân

Tài liệu đính kèm: 2024-01-19_182856 dd.JPG

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2201

Tổng số lượt xem: 8783978

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready