Truy cập nội dung luôn

Bình Sơn Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính về đất đai

07/09/2023 18:33    111

Đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị

Sáng ngày 7/9/2023, UBND huyện Bình Sơn tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính về đất đai và bàn nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023; tham gia dự thảo nhiệm vụ, giải pháp hạn chế vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn huyện. Hội nghị do đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Tham dự Hội nghị còn có diện lãnh đạo Ban Quản lý KKT DQ và các KCN Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tư pháp, Công an huyện, Điện lực Bình Sơn, Thanh tra huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, BQL Cụm CN và Đô thị huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện; đại diện lãnh đạo Văn phòng ĐK đất đai tỉnh – Chi nhánh Bình Sơn;  Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Trong 03 năm qua Chủ tịch UBND huyện đã ban hành 49 Quyết định boa gồm 40 Quyết định xử lý vi phạm hành chính và 09 Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai với số tiền xử phạt 417,5 triệu đồng, trong đó chưa khắc phục hậu quả: 41/49 trường hợp. Có 08 49 trường hợp đã chấp hành xong biện pháp khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Cả 08 trường hợp này đều tự nguyện chấp hành sau khi Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định cưỡng chế, thuộc  địa bàn xã Bình Thuận.

Quang cảnh Hội nghị

Hiện nay tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện diễn ra ngày càng phức tạp, có tình trạng tiếp tục vi phạm, vi phạm nhiều lần, nhiều công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Mục đích, động cơ của mỗi hành vi khác nhau, ở mỗi địa phương cũng khác nhau . Tình hình vi phạm có chiều hướng gia tăng, người vi phạm lợi dụng các ngày nghỉ, lễ để thực hiện vi phạm hành chính. Trong đó, nhiều trường hợp đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính/quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả nhưng không triển khai quyết liệt yêu cầu người vi phạm chấp hành, không theo dõi việc chấp hành để người vi phạm tiếp tục sử dụng đất đã lấn, chiếm hoặc để tồn tại các công trình vi phạm gây hậu quả pháp lý dẫn đến khiếu kiện, khiếu nại về sau. Để thực hiện  tốt công tác xử lý vi phạm hành chính về đất đai trong thời gian đến, tại Hội nghị cũng đã đưa ra một sô nhiệm vụ giải pháp để chỉ đạo nhằm xử lý triệt để, hạn chế vi phạm pháp luật đất đai. Đó là các nhóm giải pháp về tuyên truyền đến người thực hiện trách nhiệm xử lý vi phạm và nhân dân; tăng cường về năng lực ngăn chặn, kiện toàn đội ngũ thực hiện, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính ở các địa phương; đẩy mạnh xử lý vi phạm pháp luật đất đia, cưỡng chế thi hành quyết định, đưa công tác thi hành quyết định lên mức ưu tiên triển khai thực hiện và các giải pháp mang tính chiều sâu, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng thiết thực../.

Tin, ảnh: Nguyên Hương

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1114

Tổng số lượt xem: 6522540