Truy cập nội dung luôn

Báo cáo chuyên đề về Kết nối, chia sẻ dữ liệu

14/04/2023 09:54    110

Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 598/STTTT-BCVT&CNTT ngày 11/4/2023 về việc gửi báo cáo chuyên đề của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tin nội dung Báo cáo chuyên đề về Kết nối, chia sẽ dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu tham khảo. Gửi kèm (Báo cáo chuyên đề Kết nối, chia sẽ dữ liệu)

Tin ảnh: PVH

Tài liệu đính kèm: Bao cao-CHUYEN DE KET NOI, CHIA SE DU LIEU.DOCX

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 643

Tổng số lượt xem: 6552204