Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Đổi thay trên quê hương Bình Sơn anh hùng

31/12/2010

Nhiệm kỳ 2005 - 2010 Đảng bộ huyện Bình Sơn đã lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn thử thách giành được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực...

(Ảnh Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV)

Người dân Bình Sơn hôm nay, ai ai cũng đều cảm nhận rất rõ về những đổi thay của quê hương sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. Từ trung tâm huyện lỵ cho đến xã, thị trấn, nhiều công trình phúc lợi xã hội, đã được xây dựng, nâng cấp khang trang, Cụm công nghiệp làng nghề Bình Nguyên hình thành đi vào sản xuất kinh doanh. Những gam màu nổi bật đã làm sáng tươi hẳn lên một vùng đất đang trên đường phát triển đi lên. Đời sống vật chất và tinh thần của gần 180.000 dân trong huyện ngày có nhiều chuyển biến tiến bộ. Đó là kết quả minh chứng cho sự đoàn kết, bền bỉ phấn đấu, biến khó khăn thành lợi thế của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà trong những năm qua.

           Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo, khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực, tranh thủ thời cơ vượt khó khăn thử thách, đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực. Đa số các chỉ tiêu phát triển KTXH của huyện đều đạt và vựợt mục tiêu đại hội Đảng bộ huyện đề ra.  Tổng giá trị sản xuất năm sau đều cao hơn năm trước, từ 876,1 tỷ đồng vào năm 2005 lên 2.101 tỷ đồng vào năm 2010, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 18,4%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trên 2%, bình quân thu nhập đầu người năm 2010 đạt khoảng 16 triệu đồng, tăng 6 triệu so với Nghị quyết.

           Trên lĩnh vực sản xuất nông-lâm- ngư nghiệp tiếp tục tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất tăng bình quân 5%/năm. Huyện tập trung chỉ đạo đầu tư thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sử dụng giống lúa mới có chất lượng nên năng suất sản lượng cây trồng tăng rõ rệt từ 47,6 tạ/ha (năm 2005) lên 52 tạ/ ha (năm 2010). Ngành nông nghiệp từng bước thực hiện sản xuất tập trung các vùng chuyên canh mì, mía, cây cao su, cây nguyên liệu giấy. Một số mô hình trình diễn đã đem lại hiệu quả kinh tế cao như ớt, chuối phủ bạt ni lông, trồng cỏ chăn nuôi bò, nuôi gà an toàn sinh học, nuôi heo rừng lai .v.v. Nghề cá phát triển bình quân mỗi năm đánh bắt trên 21.000 tấn. Nuôi trồng tăng diện tích ao hồ từ 193 ha năm 2005 lên 288,9 ha vào năm 2010 đạt sản lượng đạt 727 tấn.

           Lĩnh vực sản xuất CN-TTCN tiếp tục đạt nhịp độ tăng trưởng cao, tốc độ tăng bình quân 35% năm. Huyện đã đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thiện cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp- làng nghề Bình Nguyên, thu hút được 11 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký trên 392 tỷ đồng.

           Lĩnh vực thương mại dịch vụ huyện tập trung cải tạo, nâng cấp hệ thống chợ nông thôn, khuyến khích và tạo đìêu kiện cho các nhà đầu tư xây dựng các cửa hàng thương mại dịch vụ, xây dựng hệ thống bán lẻ hàng hoá, cung cấp hàng tiêu dùng, vật tư nông nghệp, mạng lưới quảng bá giới thiệu sản phẩm, mạng lưới viễn thông….

           Lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Sự nghiệp giáo dục, y tế phát triển cả về quy mô số lượng cũng như chất lượng. Cơ sở vật chất, trường, lớp học, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học được tăng cường. Toàn huyện đã có 03 trường mầm non, 18 trường tiểu học, 10 trường THCS và 01 trường PTTH đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp, học sinh giỏi năm sau cao hơn năm trước. Công tác xã hội hoá giáo dục từng bước đi vào chiều sâu và phát huy được hiệu quả. Đồng thời có 15 xã đạt Chuẩn quốc gia về y tế.

          Lĩnh vực văn hoá - thông tin - thể thao ngày một khởi sắc theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; từng bước được xã hội hoá, đa dạng hoá, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

         An ninh, quốc phòng được giữ vững, tạo tiền đề vững chắc để đảng bộ và nhân dân huyện nhà đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Hoạt động của bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở được củng cố, nâng cao hiệu lực quản lý điều hành. Hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ngày càng được nâng cao.

           Song song với nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ huyện còn tập trung xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi chủ trương, Nghị quyết của Đảng cũng như nhu cầu đẩy nhanh sự phát triển của huyện. Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua việc tổ chức triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Nhận thức chính trị của đảng viên, cán bộ được nâng lên, củng cố quan điểm, lập trường cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới, tạo được sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong nội bộ đảng và quần chúng nhân dân. Đặc biệt qua cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, mỗi cán bộ đảng viên càng nêu cao tinh thần vượt khó, an tâm công tác và luôn ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác Đảng viên tập trung vào vịêc sắp xếp đầu mối TCCS Đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình TCCS Đảng. Việc đánh giá phân loại TCCS Đảng và Đảng viên đảm bảo sát với thực tế, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCCS Đảng.

           Bên cạnh những thành tựu nổi bật Đảng bộ huyện Bình Sơn cũng đã thẳng thắn đánh giá những tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở đó Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 đã đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2011- 2015 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh  phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, phấn đấu xây dựng huyện Bình Sơn đến năm 2015 trở thành huyện khá nhất trong tỉnh về kinh tế xã hội. Các chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 2011-2015 là : Phấn đấu đưa tổng giá trị sản xuất đến năm 2015 đạt khoảng 4.372 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân từ 16-17%; đưa bình quân thu nhập đầu người đạt 28 - 30 triệu đồng cơ cấu kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp từ 20- 21%; CN và xây dựng từ 36-37%; Thương mại - dịch vụ từ 42-43%; Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2015 giảm còn 8%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 42%, tạo việc làm cho 4.000 lao động trong năm năm, 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, 15% trường Mần non- 60% trường tiểu học – 60% trường THCS, 50% trường THPT đạt chuẩn Quốc gia, 90% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng-an ninh, tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt 75% trở lên và các chỉ tiêu khác.

           Vững niềm tin Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Sơn tiếp tục ra sức thi đua lao động sản xuất; xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh./.

                                                                                                         Mai Huynh

Tin liên quan

Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 1

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2318

Tổng số lượt xem: 3820798

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi