Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

Đánh giá, rà soát các tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025

16/06/2022    132

(Đồng chí Ung Đình Hiền- Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì)

Sáng ngày 16/6/2022, UBND huyện Bình Sơn đã tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện để nghe 3 xã Bình Thuận, Bình An, Bình Châu báo cáo kết quả rà soát các tiêu chí theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025; rà soát các doanh mục đầu tư, đề xuất các giải pháp thực hiện để đảm bảo về đích 2022.

 

Cuộc họp do đồng chí Ung Đình Hiền- Phó chủ tịch UBND huyện -Phó Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện chủ trì. Tham dự cuộc họp còn có các thành viên trong Ban chỉ đạo, đại diện lãnh đạo Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện; Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các xã Bình Thuận, Bình An, Bình Châu.

( Lãnh đạo xã Bình Thuận báo cáo kết quả về xây dựng NTM tại địa phương)

( Xã Bình An cần nguồn vốn hơn 75 tỷ đồng để xây dựng các  công trình cơ bản)

Theo báo cáo của các địa phương, sau khi rà soát theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025; đến nay xã Bình Châu đạt 16/19 tiêu chí, xã Bình Thuận đạt 13/19 tiêu chí và xã Bình An đạt 10/19 tiêu chí. Hiện nay các xã đang gặp khó khăn vướng mắt  đó là về nguồn vốn để xây dựng các công trình cơ bản, công tác quy hoạch, thay đổi quy hoạch, kế hoạch của các tiêu chí. Để tiếp tục thực hiện đạt các tiêu chí về trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 3 xã cần đầu tư hỗ trợ hơn 130 tỷ đồng; trong đó xã Bình An cần hỗ trợ hơn 75 tỷ đồng.

(Lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo huyện phát biểu liên quan đến cơ sở vật chất trường lớp)

( Lãnh đạo Phòng Nghiệp và PTNN tham gia ý kiến tại cuộc họp)

Sau khi nghe các thành viên ban chỉ đạo tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các biện pháp khắc phục,  tháo gỡ những vướng mắc, đồng chí Ung Đình Hiền Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Thời gian qua các phòng ban liên quan  đã tích cực hướng dẫn cụ thể các chỉ tiêu cần thực hiện đối với các tiêu chí. Các địa phương Bình Thuận, Bình An, Bình Châu cần chủ động hơn, dù khó khăn cũng phải phấn đấu hoàn thành các tiêu chí. Đề nghị các địa phương đề nghị các địa phương tuyên truyền vận động cho bà con nhân  dân tham gia xây dựng nông thôn mới  để khơi lại tinh thần như ngày đầu triển khai.

( Lãnh đạo Phòng tài chính thông tin về nguồn vốn đầu tư)

Thời gian đến  các xã phải xây dựng kế hoạch cụ thể  về lộ trình về thời gian xây dựng các công trình cơ bản. Kế hoạch cũng phải  nêu được duy trì tiêu chí đạt và xây dựng  tiêu chí chưa gắn với kiểm tra đôn đốc.  Trong 3 xã, xã nào chưa hoàn chỉnh quy hoạch chung thì khẩn trương hoàn chỉnh, lấy ý kiến nhân dân , đảm bảo sự đồng thuận trong nhân dân. Những danh mục công trình liên quan đến nông thôn mới mà chưa làm thì phải bổ sung cả danh mục và nguồn kinh phí.  Cần phải dựa vào nguồn lực hiện tại và quy hoạch đầu tư  để xây dựng các công trình vì nguồn kinh phí phần lớn phụ thuộc vào tỉnh. Cần rà soát đánh giá lại, công trình nào cần thiết,  thì triển khai trước nhằm đẩm bảo nguồn vốn, đảm bảo hoàn thành các tiêu chí, về đích nông thôn mới đúng kế hoạch.

( Lãnh đạo Phòng văn hóa-TT huyện phát biểu tại cuộc họp)

Cùng thời gian này, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện đã trao đổi thống nhất dự thảo kế hoạch  thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bình Sơn giai đoạn 2021-2025./.

Tin, ảnh: Nguyên Hương

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2924

Tổng số lượt xem: 5683194

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready