Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 621/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27-04-2023
2 01/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10-01-2023
3 1784/QĐ-UBND Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026 21-12-2022
4 02/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 19-12-2022
5 1478/QĐ-UBND. Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của huyện Bình Sơn 19-12-2022
6 528/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 12-12-2022
7 1706/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 09-12-2022
8 77/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 08-12-2022
9 1666/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 05-12-2022
10 46/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng để phát triển kinh tế - xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 02-12-2022
11 2127/QĐ-UBND V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bê tông hóa tuyến kênh từ Rộc Đập đến Đập Chuẩn 27-10-2022
12 1827/VP-TTHC Về việc thời gian chốt số liệu để xác định Chỉ số CCHC sở, ban ngành và UBND cấp huyện năm 2022 25-10-2022
13 444/TB-UBND Về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2022 16-10-2022
14 163/KH-UBND Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 14-10-2022
15 36/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 13-10-2022
16 1411/QĐ-UBND Về việc thành lập Văn phòng điều phối thực hiện Chương trìnhmục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vữngtrên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,giai đoạn 2021 -2025 13-10-2022
17 177/BC-UBND Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12-10-2022
18 2934/UBND-NNNT Về việc đăng ký tiếp nhận cây giống để trồng cây xanh trên địa bàn huyện Bình Sơn 30-09-2022
19 4890/UBND-KTN V/v khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 4 năm 2022 28-09-2022
20 4831/UBND-KGVX V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ 26-09-2022
21 1276/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21-09-2022
22 1017/QĐ-UBND Ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh QN 15-09-2022
23 1016/QĐ-UBND. Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 15-09-2022
24 1104/QĐ-UBND Về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh: Lăng Vạn Tân Thạnh (xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) 17-08-2022
25 29/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức đối thoại của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 08-08-2022
26 122/KH-UBND Truyền thông về chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2025 02-08-2022
27 04/TL-BTC Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về cải cách thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 15-07-2022
28 30/NQ-HĐND Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 07-07-2022
29 09/2022/NQ-HĐND Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 07-07-2022
30 11/2022/NQ-HĐND Quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 07-07-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3139

Tổng số lượt xem: 5682861

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready