Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1767/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý nội dung yêu cầu của bà Lê Thị Tài, ở KDC số 9, TDP An Châu, thị trấn Châu Ổ 02-06-2023
2 73/PHD-UBND Hướng dẫn đơn ông Huỳnh Khanh; ông Trần Quang Lợi; ông Nguyễn Tấn Lợi; ông Ngô Minh Sơn; ông Phạm Loan, hiện cùng thường trú ở thôn An Quang, xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn 02-06-2023
3 71/PHD-UBND V/v hướng dẫn đơn cho ông Lương Ngọc Long, ở xã Bình Hòa 02-06-2023
4 72/HD-UBND V/v hướng dẫn đơn cho ông Nguyễn Hoàng, hiện thường trú ở xóm 4, thôn An Quang, xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn 02-06-2023
5 1757/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 30/5/2023 của bà Trần Thị Miên, ở xóm Bầu Bèo, thôn Quang Trung, xã Bình Chánh 02-06-2023
6 1751/UBND-TCD v đôn đốc giải quyết, trả lời đơn cho ông Phạm Phúc, tổ 3, xóm Chí Trung, thôn Phú Lễ II, xã Bình Trung 01-06-2023
7 1745/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 24/5/2023 của bà Phạm Thị Thông, ở thôn Châu Thuận Nông, xã Bình Châu 01-06-2023
8 1750/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân, có địa chỉ: thôn Long Hội, xã Bình long 01-06-2023
9 1746/UBND-TCD V/v thông tin đơn cho ông Võ Duy Luân, ở thôn Châu Thuận Nông, xã Bình Châu 01-06-2023
10 1734/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Đào Huyền, ở thôn Mỹ Lộc, xã Bình Tân Phú 31-05-2023
11 1739/UBND-TCD V/v kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của ông Phạm Tấn Lực 31-05-2023
12 1732/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn của bà Ngô Thị Ái, xã Bình Chánh 31-05-2023
13 1740/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của bà Bùi Thị Ngọc Ánh, ở đội 12, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 31-05-2023
14 1687/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 24/5/2023 của bà Võ Thị Bồn, ở Vức 1, thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông 26-05-2023
15 1686/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 24/5/2023 của bà Võ Thị Nhất, ở xóm Hòa Tây, thôn Phước Hòa, xã Bình Trị 26-05-2023
16 1688/UBND-TCD V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Huỳnh Mịnh và 04 hộ dân ở xóm Chí Nguyện, thôn Phú Lễ I, xã Bình Trung 26-05-2023
17 65/HD-UBND Hướng dẫn đơn ông Nguyễn Văn Bin, ở thôn Phú Nhiêu II, xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn 26-05-2023
18 1668/UBND-TCD V/v báo cáo phục vụ Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ vào ngày 13/6/2023 (trường hợp ông Cù Văn Biên ) 25-05-2023
19 1670/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 19/5/2023 của bà Trương Thị Vân (được bà Trương Thị Mai ủy quyền), ở thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà 25-05-2023
20 1656/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 16/5/2023 của bà Võ Thị Viễn, ở thôn 4, xã Bình Hòa 25-05-2023
21 1671/UBND-TCD V/v thông tin, trả lời đơn cho ông Phạm Tấn Lực, ở thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung 25-05-2023
22 1659/UBND-NV V/v thông tin, trả lời đơn của ông Võ Trí, ở thôn Mỹ Huệ 3, xã Bình Dương 25-05-2023
23 1652/UBND-NC V/v xử lý đơn ghi ngày 16/5/2023 của bà Phạm Thị Tới, ở KDC Đồng Rướn, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 25-05-2023
24 1653/UBND-NC V/v xử lý đơn ghi ngày 16/5/2023 của ông Nguyễn Văn Tưởng, ở KDC Đồng Rướn, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 25-05-2023
25 749/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Trang, hiện thường trú ở tổ dân phố 5, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn (lần hai) 25-05-2023
26 1661/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 12/5/2023 của ông Lê Quang Hoa, ở thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận 25-05-2023
27 1651/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 15/5/2023 của bà Nguyễn Thị Trợ, ở thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận 25-05-2023
28 64/HD-UBND V/v hướng dẫn đơn Phạm Thân, địa chỉ: số nhà 200, Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh 24-05-2023
29 1639/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn tố cáo của công dân (tố cáo công ty Hòa Phát) 24-05-2023
30 1643/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 15/5/2023 của bà Cù Thị Trúc, ở đội 9, thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp 24-05-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3233

Tổng số lượt xem: 5682878

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready