Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 96/PHD-UBND V/v hướng dẫn gửi đơn - bà Đoàn Thị Phượng, thôn Bầu Chuốc, xã Bình Chánh 12-08-2022
2 2337/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 02/8/2022 của bà Bùi Thị Có, ở thôn An Thạnh, xã Bình Tân Phú 12-08-2022
3 2334/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 03/8/2022 của ông Hồ Văn Bạn, vợ là bà Hồ Thị Nữ, ở thôn Hải Ninh, xã Bình Thạn 12-08-2022
4 2335/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 03/8/2022 của ông Lê Quang Đức, ở xóm 6, thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên 12-08-2022
5 2302/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Chương và bà Đặng Thị Kề, ở tại Vức 1, thôn Thượng Hòa, xã Bình Đôn 10-08-2022
6 2304/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 02/8/2022 của ông Võ Hồng Minh (người được ông Võ Văn Lanh ủy quyền) 10-08-2022
7 2303/UBND-NV V/v chuyển đơn ghi ngày 26/7/2022 của ông Bùi Bộ, ở thôn Tân Đức, xã Bình Châu 10-08-2022
8 2297/UBND-TCD V/v thông tin, hướng dẫn cho bà Phùng Thị Dịu 09-08-2022
9 2298/UBND-TCD V/v đôn đốc báo cáo kết quả giải quyết đơn của bà Vũ Thị Minh Toàn, ở số nhà 208/9 đường Hùng Vương, Tổ 4, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi 09-08-2022
10 400/BC-UBND Kết quả triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 749-TB/HU ngày 29/4/2022 của Bí thư Huyện ủy 09-08-2022
11 2285/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 28/7/2022 của ông Lương Minh Thanh, ở đội 5, TDP Giao Thủy, thị trấn Châu Ổ 09-08-2022
12 2276/UBND-TCD V/v thông tin nội dung đơn ghi ngày 25/7/2022 của bà Nguyễn Thị Trang, ông Đỗ Văn Ấn, ở thôn Vĩnh An, xã Bình Thạnh 08-08-2022
13 245/TB-UBND Không tiếp công dân định kỳ ngày 10/8/2022 08-08-2022
14 2226/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Lê Hồng Tư, ở thôn An Cường, xã Bình Hải 04-08-2022
15 2227/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 19/7/2022 của ông Võ Thành Dũng, ở KDC Đồng Rướn, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 04-08-2022
16 2216/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 26/7/2022 của bà Lê Thị Đào, Lê Thị Cam, Lê Thị Quýt 03-08-2022
17 2217/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 22/7/2022 của ông Nguyễn Văn Bin, ở thôn Phú Nhiêu 2, xã Bình Tân Phú 03-08-2022
18 94/PHD-UBND V/v hướng dẫn gửi đơn - Bà Ngô Thị Ái, thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh 03-08-2022
19 92/PHD-UBND V/v hướng dẫn gửi đơn cho bà Võ Thị Nga, ở thôn Phước Bình, xã Bình Nguyên 03-08-2022
20 93/PHD-UBND V/v hướng dẫn đơn - Ông Đặng Đình Du, số nhà 164/6 đường 8, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh 03-08-2022
21 2197/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 16/7/2022 của ông Nguyễn Hùng, ở xóm Tân An, thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 03-08-2022
22 2200/UBND-TNMT V/v giải quyết liên quan tranh chấp quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Cẩm với ông Phạm Ngọc Đủ và ông Bùi Văn Dân ở thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận 02-08-2022
23 91/PHD-UBND V/v hướng dẫn gửi đơn - bà Nguyễn Thị Kim Hương, thôn An Lộc, xã Bình Trị 02-08-2022
24 2196/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 20/7/2022 của ông Nguyễn Thoáng, ở KDC Trung Hòa, thôn An Lộc, xã Bình Trị 02-08-2022
25 2180/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 10/7/2022 của nhân dân thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị 01-08-2022
26 2186/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 15/7/2022 của bà Tạ Thị Mai, ở xóm Châu Hòa, thôn Phước An xã Bình Khương 01-08-2022
27 2181/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 20/7/2022 của bà Nguyễn Thị Hoa, ở thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạn 01-08-2022
28 2160/UBND-NC V/v đôn đốc thực hiện Thông báo kết luận số 204/TB-UBND ngày 16/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện 29-07-2022
29 2118/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 12/7/2022 của ông Phạm Hổ, vợ là bà Phạm Thị Tiểng, ở đội 3, thôn Phước Thọ, xã Bình Phướ 29-07-2022
30 2120/UBND-TCD V/v tham mưu xử lý đơn ghi ngày 27/6/2022 của ông Đỗ Mai Huề, ở xóm Tây An, thộn Vĩnh An, xã Bình Thạnh 28-07-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1598

Tổng số lượt xem: 3890174

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi