Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 23/TB-VP THÔNG BÁO Lịch trực cơ quan dịp nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) năm 2023 28-04-2023
2 24/VP V/v đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 103/TB-UBND ngày 22/3/2023 của UBND huyện 28-04-2023
3 25/BC-VP BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUẦN THỨ 17CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN(từ ngày 24/4/2023 đến ngày 30/4/2023) 28-04-2023
4 47/VPH V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND&UBND huyện 28-03-2023
5 46/VPH V/v đôn đốc thực hiện Công văn số 233/UBND-TNMT ngày 02/02/2023 của UBND huyện 28-03-2023
6 22/VPH Công văn V/v công nhận xã Bình Dương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với tiêu chí số 15.1 và tiêu chí số 15.3 20-02-2023
7 26/TB-BPMC THÔNG BÁO Phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Bình Sơn 20-02-2023
8 20/KH-VPH Đảm bảo công tác an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ quan Văn phòng huyện năm 2023 18-02-2023
9 06/BC-VPH BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Bình Sơn 12-01-2023
10 135/TB-VPH THÔNG BÁO Lịch trực cơ quan dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 29-12-2022
11 129/VPH V/v truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND huyện về dự thảo văn bản trả lời đơn cho ông Nguyễn Tài Tiền, ở xóm 10a, thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên 21-12-2022
12 126/BC-VPH BC Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022; phương hướng và nhiệm vụ năm 2023 12-12-2022
13 126/BC-VPH BC Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022; phương hướng và nhiệm vụ năm 2023 08-12-2022
14 30-TB/VPH Thông báo lịch trực phòng chống lũ lụt do ảnh hưởng không khí lạnh gây mưa lớn trên địa bàn huyện. 10-10-2022
15 28-TB/VPH Thông báo Phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo, công chức, người lao động của Văn phòng huyện Bình Sơn 20-09-2022
16 71/BC-VPH BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong quý III năm 2022 07-09-2022
17 65/BC-VPH BÁO CÁO Kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của huyện 23-08-2022
18 51/BC-VPH BÁO CÁO Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Văn phòng huyện trong 6 tháng đầu năm 2022 07-07-2022
19 27/TB/VPH THÔNG BÁO V/v ủy quyền xử lý công việc thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng huyện. 20-06-2022
20 42/BC-VPH BC Kết quả thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 13/4/2022 của UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án 06/CP 09-06-2022
21 03/BC-VPH Báo cáo thống kê công tác văn thư lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2021 06-01-2022
22 115/VPH V/v tham gia góp ý, điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện 21-12-2021
23 105a/BC-VPH Báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 của văn phòng huyện 10-11-2021
24 103/VPH V/v đôn đốc thực hiện Công văn số 3276/UBND-TNMT ngày 25/10/2021 của UBND huyện 05-11-2021
25 104/VPH V/v đôn đốc thực hiện Công văn số 3336/ UBND-TH ngày 28/10/2021 của UBND huyện 05-11-2021
26 102/VPH Cung cấp thông tin theo đề nghị của Cơ quan Tổ chức – Nội vụ tại Công văn số 822-CV/TCNV ngày 18/10/2021 26-10-2021
27 101/VPH-NNNT Chỉ đạo kiểm tra hồ sơ bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất 25-10-2021
28 99/BC-VPH BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUẦN 41 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN 22-10-2021
29 100/VPH V/v đôn đốc thực hiện Thông báo số 266/TB-UBND ngày 11/10/2021 của UBND huyện 22-10-2021
30 97/CCQCTĐ-KTĐ V/v đề nghị đánh giá, công nhận sáng kiến, giải pháp năm 2021 15-10-2021

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2397

Tổng số lượt xem: 5683367

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready