Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 51/BC-VPH BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao (cập nhật đến 14h00, ngày 01/4/2024) 03-04-2024
2 49/BC-VPH BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUẦN THỨ 13 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN (từ ngày 25/3/2024 đến ngày 31/3/2024) 29-03-2024
3 37/BC-VP BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao (cập nhật đến ngày 01/3/2024) 04-03-2024
4 36/BC-VP BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUẦN THỨ 09 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN (từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/3/2024) 04-03-2024
5 33/BC-VPH TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUẦN THỨ 08 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN (từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024) 23-02-2024
6 23/TB-VP THÔNG BÁO Lịch trực cơ quan dịp nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) năm 2023 28-04-2023
7 24/VP V/v đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 103/TB-UBND ngày 22/3/2023 của UBND huyện 28-04-2023
8 25/BC-VP BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUẦN THỨ 17CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN(từ ngày 24/4/2023 đến ngày 30/4/2023) 28-04-2023
9 47/VPH V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND&UBND huyện 28-03-2023
10 46/VPH V/v đôn đốc thực hiện Công văn số 233/UBND-TNMT ngày 02/02/2023 của UBND huyện 28-03-2023
11 22/VPH Công văn V/v công nhận xã Bình Dương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với tiêu chí số 15.1 và tiêu chí số 15.3 20-02-2023
12 26/TB-BPMC THÔNG BÁO Phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Bình Sơn 20-02-2023
13 20/KH-VPH Đảm bảo công tác an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ quan Văn phòng huyện năm 2023 18-02-2023
14 06/BC-VPH BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Bình Sơn 12-01-2023
15 135/TB-VPH THÔNG BÁO Lịch trực cơ quan dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 29-12-2022
16 129/VPH V/v truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND huyện về dự thảo văn bản trả lời đơn cho ông Nguyễn Tài Tiền, ở xóm 10a, thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên 21-12-2022
17 126/BC-VPH BC Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022; phương hướng và nhiệm vụ năm 2023 12-12-2022
18 126/BC-VPH BC Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022; phương hướng và nhiệm vụ năm 2023 08-12-2022
19 30-TB/VPH Thông báo lịch trực phòng chống lũ lụt do ảnh hưởng không khí lạnh gây mưa lớn trên địa bàn huyện. 10-10-2022
20 28-TB/VPH Thông báo Phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo, công chức, người lao động của Văn phòng huyện Bình Sơn 20-09-2022
21 71/BC-VPH BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong quý III năm 2022 07-09-2022
22 65/BC-VPH BÁO CÁO Kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của huyện 23-08-2022
23 51/BC-VPH BÁO CÁO Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Văn phòng huyện trong 6 tháng đầu năm 2022 07-07-2022
24 27/TB/VPH THÔNG BÁO V/v ủy quyền xử lý công việc thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng huyện. 20-06-2022
25 42/BC-VPH BC Kết quả thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 13/4/2022 của UBND huyện về triển khai thực hiện Đề án 06/CP 09-06-2022
26 03/BC-VPH Báo cáo thống kê công tác văn thư lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2021 06-01-2022
27 115/VPH V/v tham gia góp ý, điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện 21-12-2021
28 105a/BC-VPH Báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 của văn phòng huyện 10-11-2021
29 103/VPH V/v đôn đốc thực hiện Công văn số 3276/UBND-TNMT ngày 25/10/2021 của UBND huyện 05-11-2021
30 104/VPH V/v đôn đốc thực hiện Công văn số 3336/ UBND-TH ngày 28/10/2021 của UBND huyện 05-11-2021

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1940

Tổng số lượt xem: 8784172

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready