Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 36/BC-HDND-PC BC thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh dự toán phân bổ chi ngân sách và kế hoạch vốn đâu tư công năm 2022 26-03-2022
2 33/BC-HDND-PC BC thẩm tra dự thảo Nghi quyết kết quả bầu phó trưởng ban Pjaps chế HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 25-03-2022
3 34/BC-HDND-PC BC thẩm tra dự thảo Nghị quyết kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 25-03-2022
4 35/BC-HDND-PC BC thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri phục vụ kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) của HĐND huyện 25-03-2022
5 37/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đâu tư dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường DH.04 (đoạn qua xã Bình Long - Bình Tân Phú) 25-03-2022
6 38/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Sao Mai, Bình chánh (giai đoạn 2) 25-03-2022
7 39/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo NQ về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp tuyến đường DH05 (nước mặn - Bình Khương) 25-03-2022
8 40/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo NQ về chủ trương đầu tư dự án đường DT 621 đi Lê Ngung 25-03-2022
9 41/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo NQ về chủ trương đầu tư dự án kè Bến Đụn 25-03-2022
10 42/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo N về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường DH 09 (Bình Minh - Bình an) 25-03-2022
11 43/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo NQ về chủ trương đầu tư dự án Trụ sở UBND xã Bình Chương 25-03-2022
12 27/TTr-HDND Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 23-03-2022
13 26/QĐ-HDND QĐ triệu tập kỳ họp thứ 5 chuyên đề HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 23-03-2022
14 25/TB-HDND TB kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 21-03-2022
15 16/HĐND V/v báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri phục vụ kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) HĐND huyện khóa XII 04-03-2022
16 00 Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của TTHĐND, các ban HĐND năm 2021 17-12-2021
17 NQ Dự thảo NQ về KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 17-12-2021
18 NQ Dự thảo Nghị quyết về dự toán thu, phân bổ chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2022 17-12-2021
19 NQ Dự thảo NQ về KH phát triển KT-XH năm 2022 17-12-2021
20 01 BC tóm tắt công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình thực hiện KH phát triển KTXH năm 2021, phương hướng năm 2022 17-12-2021
21 261/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo NQ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2015 16-12-2021
22 262/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo NQ của HĐND huyện về KH phát triển KTXH năm 2022 16-12-2021
23 263/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo NQ phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách huyện BS năm 2020 16-12-2021
24 264/BC-HDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo NQ dự toán thu, phân bổ chi ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 16-12-2021
25 260/BC-HDND-PC BC thẩm tra Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm nam 2022 16-12-2021
26 259/BC-HDDND-PC BC thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về công tác phòng chống tham nhung thực hiện tiết kiệm chống lãng phí công tác PC tọi phạm và vi phạm PL về an ning trật tự năm 2021 nhiệm vụ năm 2022 16-12-2021
27 258/BC-HDND-PC BC thẩm tra dự thảo NQ giao số lượng người làm việc cho Hội chữ thập đỏ huyện năm 2022 kèm theo Tờ trình 284/TTr-UBND ngày 14/12/2021 của UBND huyện 16-12-2021
28 257/BC-HDND-PC BC thẩm tra BC tình hình thực hiện KH phát triển KTXH năm 2021 và KH phát triển KTXH năm 2022; báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 16-12-2021
29 256/BC-HDND-PC BC thẩm tra báo cáo của các cơ quan: VIện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện và Chi cục THADS huyện 16-12-2021
30 253/BC-HĐND-KTXH BC thẩm tra BC tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 16-12-2021
Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 1

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 573

Tổng số lượt xem: 3297426

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi