Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 71/TB-HĐND Về việc thay đổi thời gian đón tiếp Đoàn công tác Đại biểu Quốc hội về dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 04-05-2023
2 72/TB-HĐND Về việc thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 04-05-2023
3 55/KH-HĐND Tổ chức đón tiếp, làm việc với đoàn công tác huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm 11-04-2023
4 50/QĐ-HĐND V/v phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch và Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 10-04-2023
5 52/TB-HĐND Chức danh và giới thiệu chữ ký của Trưởng ban kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 10-04-2023
6 53/TB-ĐGS Lịch giám sát về tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện từ năm 2021 đến năm 2022 07-04-2023
7 51/KH-HĐND Tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026 06-04-2023
8 10/NQ-HĐND Về kết quả bầu Trưởng Ban kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 - Bà Bùi Thị Hảo 05-04-2023
9 08/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm Trưởng Ban kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 28-03-2023
10 11/NQ-HĐND Về kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026 28-03-2023
11 09/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026 28-03-2023
12 07/NQ-HĐND V/v thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn 28-03-2023
13 00/NQ Dự thảo NGHỊ QUYẾT Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 24-03-2023
14 00/PL Phụ lục kèm theo NGHỊ QUYẾt Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 24-03-2023
15 000/NQ Dự thảo NGHỊ QUYẾT Về Nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000Trung tâm đô thị Châu Ổ và vùng phụ cận 24-03-2023
16 000/PL Phụ lục kèm theo NQ Về Nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/200 Trung tâm đô thị Châu Ổ và vùng phụ cận 24-03-2023
17 0/NQ Dự thảo NGHỊ QUYẾT Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.09 (Bình Minh – Bình An) 24-03-2023
18 00/NQ Dự thảo NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (đợt 1) 24-03-2023
19 0/PL Phụ lục kèm theo NQ Về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (đợt 1) 24-03-2023
20 41/BC-HDND Báo cáo thẩm tra dự thảo NQ thành lập văn phòng HĐND và UBND huyện kèm theo tờ trình sô 36/TTr-UBND của UBND huyện 22-03-2023
21 43/BC-KTXH-HĐND BC thẩm tra dự thảo NQ về KH đầu tư công năm 2023 thực hiện CHương trình mục tiêu quốc gia XD NTM 22-03-2023
22 42/BC-KTXH-HĐND BC thẩm tra dự thảo NQ về kế haochj đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 22-03-2023
23 00 Dự thảo NQ về thành lập văn phòng HĐND & UBND huyện 21-03-2023
24 000 Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND huyện 21-03-2023
25 38/BC-HDDND-KTXH Bc thẩm tra dự thảo NQ thông qua nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 TRung tâm đô thị thị trấn châu ổ và vùng phụ cận 20-03-2023
26 37/BC-HDDND-KTXH BC thẩm tra dự thảo NQ về điều chỉnh chủ trương đầu tự dự án Nâng cấp mở rộng tuyếnd dường ĐH 09 (Bình Minh - Bình an) 20-03-2023
27 36/QĐ-HĐND Triệu tập kỳ họp thứ 10 (chuyên đề năm 2023), Hội đồng nhân dân huyện Bình Sơn Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 17-03-2023
28 33/TB-HĐND Về thay đổi thời gian Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 13-03-2023
29 31/TB-HĐND Về kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 08-03-2023
30 18/TB-HĐND Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi làm việc với Thường trực HĐND xã Bình Khương về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban HĐND trong năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 23-02-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3522

Tổng số lượt xem: 5683087

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready