Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1272/UBND-TH V/v chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ được giao 17-05-2022
2 164/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch,Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 11/5/2022 16-05-2022
3 1255/UBND-TTHC CV V/v khẩn trương giải quyết phản ánh liên quan TTHC của ông Ngô Văn Thông, ở thôn An Cường, xã Bình Hải 16-05-2022
4 1228/UBND-VX V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HU ngày 30/3/2001 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII 13-05-2022
5 1239/UBND-TH V/v đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 13-05-2022
6 1216/UBND-BPMC V/v thực hiện trả kết quả giải quyết một số TTHC thuộc lĩnh vực đất đai vào ngày thứ 7 tại Bộ phận Một cửa huyện 12-05-2022
7 196/BC-UBND BC Kết quả thực hiện Công văn số 1651/UBND-TTHC ngày 13/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 11-05-2022
8 1164/UBND-CCHC V/v thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 trên địa bàn huyện 10-05-2022
9 1169/UBND-NC CV V/v phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra 09-05-2022
10 149/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện và họp trực báo công tác tuần 17/2022 04-05-2022
11 143/TB-UBND Lịch trực Lễ Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn 29-04-2022
12 1089/UBND-CNTT V/v triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia 29-04-2022
13 1088/UBND-CNTT CV V/v phối hợp, hỗ trợ thúc đẩy việc cài đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam 29-04-2022
14 141/TB-UBND TB Về việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2022 28-04-2022
15 565/QĐ-UBND QĐ Ban hành Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện Bình Sơn năm 2022 27-04-2022
16 1037/UBND-CNTT CV V/v tăng cường đảm bảo an toàn,an ninh thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4 và 01/5 26-04-2022
17 1018/UBND-CCHC V/v đôn đốc thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện 25-04-2022
18 538/QĐ-UBND QĐ Về việc kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện xã Bình Nguyên 21-04-2022
19 529/QĐ-UBND QĐ Về việc kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện xã Bình Dương 21-04-2022
20 180/BC-UBND BC Kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2016 - 2020 21-04-2022
21 980/UBND-VX V/v tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế 21-04-2022
22 989/UBND-CCHC CV V/v triển khai thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích 21-04-2022
23 530/QĐ-UBND QĐ Về việc kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện xã Bình Hòa 21-04-2022
24 537/QĐ-UBND QĐ Về việc kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện xã Bình Chánh 20-04-2022
25 536/QĐ-UBND QĐ Về việc kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện xã Bình Hải 20-04-2022
26 526/QĐ-UBND QĐ Về việc kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện xã Bình An 20-04-2022
27 974/UBND V/v chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong phối hợp chuyển lại thông tin nghĩa vụ tài chính đối với hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất 20-04-2022
28 178/BC-UBND Báo cáo Tình hình tổ chức và hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn huyện Bình Sơn 20-04-2022
29 958/UBND-NC V/v chủ trương bổ sung Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND huyện 19-04-2022
30 952/UBND-VX V/v rà soát, thống kê người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh thuộc đối tượng hỗ trợ tiền thuê nhà 19-04-2022
Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 1

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 555

Tổng số lượt xem: 3297456

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi