Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 326/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả rà soát công tác đầu tư, thu hút khách du lịch trên địa bàn huyện Bình Sơn 20-05-2024
2 1495/UBND-NNNT V/v thực hiện một số nội dung liên quan trong công tác quản lý tàu cá, hoạt động khai thác thủy sản trên biển; phương án hỗ trợ tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) của Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông 20-05-2024
3 121/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi tuyên truyền về chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính huyện Bình Sơn năm 2024. 20-05-2024
4 120/KH-BCĐ ổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) trên địa bàn huyện Bình Sơn 20-05-2024
5 1507/UBND-TCD V/v chỉ đạo xử lý đơn của ông Cù Văn Biên, xã Bình Trung 20-05-2024
6 328/BC-UBND Báo cáo Nội dung liên quan đến hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp theo nội dung báo chí phản ánh 20-05-2024
7 322/BC-UBND áo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập" 20-05-2024
8 1499/UBND-VX V/v tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trên địa bàn huyện 20-05-2024
9 1506/UBND-TCD V/v xử lý đơn của ông Hà Văn Thu, ở thôn An Lộc, xã Bình Trị 20-05-2024
10 1510/UBND-TCD v/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Quảng Thu, xã Bình Tân Phú 20-05-2024
11 1494/UBND-VX Về việc đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng an sinh xã hội trên địa bàn huyện 20-05-2024
12 122/KH-UBND Tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính năm trong lĩnh vực đất đai 20-05-2024
13 1509/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 03/5/2024 của bà Nguyễn Thị Tăng, ở xã Bình Trị 20-05-2024
14 1508/UBND-TCD V/v thông tin, hướng dẫn nội dung đơn ghi ngày 05/5/2024 của ông Cù Văn Biên 20-05-2024
15 324/BC-UBND ết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của huyện Bình Sơn từ đầu năm 2024 đến nay 18-05-2024
16 318/BC-UBND Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, địa phương 17-05-2024
17 64/GPXD-UBND Cấp cho bà: Tạ Thị Phương Thảo, Xã Bình Trung, huyện Bình Sơn 17-05-2024
18 168/TB-UBND THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tưởng Duy, tại buổi làm việc để nghe báo cáo tiến độ và vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và GPMB dự án tuyến đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, đoạn qua huyện Bình Sơn 17-05-2024
19 66/GPXD-UBND Cấp cho ông: Huỳnh Phong, Tổ dân phố An Châu, thị trấn Châu Ổ 17-05-2024
20 78/HD-UBND Hướng dẫn đơn cho bà Dương Thị Lan, ở xã Bình Thanh 17-05-2024
21 1480/UBND ề việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2024 17-05-2024
22 1486/UBND-TCD V/v chuyển đơn của bà Phạm Thị Sự, ở xã Bình Thạnh 17-05-2024
23 319/BC-UBND Về tình hình tổ chức và hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2023 17-05-2024
24 1467/UBND V/v khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xử lý vi phạm đối với các hộ dân phá hoại cây Cóc trắng tại khu vực Bàu Cá Cái, xã Bình Thuận 17-05-2024
25 1468/UBND V/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024 17-05-2024
26 1493/UBND-TCD ham mưu xử lý đơn của bà Trần Thị Hòa, xóm Khê Thủy B, thôn Trường Định, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi 17-05-2024
27 67/GPXD-UBND Cấp cho ông: Bùi Văn Vân, tổ dân phố 1, thị trấn Châu Ổ 17-05-2024
28 79/HD-UBND ướng dẫn đơn cho bà Phạm Thị Hóa 17-05-2024
29 1481/UBND-TNMT V/v thông tin hướng dẫn Đơn của bà Phạm Thị Thân, TDP An Châu, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 17-05-2024
30 1487/UBND-TCD V/v thông tin nội dung đơn cho ông Nguyễn Hữu Phước 17-05-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1767

Tổng số lượt xem: 8284787

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready