Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1291/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 28/4/2022 của bà Đặng Thị Thưa và các con của bà, ở thôn Phước Thiện, xã Bình Hải 18-05-2022
2 1292/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 09/5/2022 của ông Nguyễn Cẩn, đội 6, thôn Thuận Phước, xã Bình Thuận 18-05-2022
3 1290/UBND-VX V/v đôn đốc giải quyết đơn của ông Phạm Thông, ở xóm An Phước, thôn 1, xã Bình Hòa 18-05-2022
4 1288/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 03/5/2022 của ông Nguyễn Chương, bà Đặng Thị Kề, ở Vức 1, thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông 18-05-2022
5 168/TB-UBND Không tiếp công dân định kỳ ngày 20/5/2022 17-05-2022
6 1272/UBND-TH V/v chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ được giao 17-05-2022
7 1274/UBND-TCD V/v chuyển đơn của một số hộ dân ở thôn Phú Lộc, xã Bình Trung 17-05-2022
8 164/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch,Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 11/5/2022 16-05-2022
9 1255/UBND-TTHC CV V/v khẩn trương giải quyết phản ánh liên quan TTHC của ông Ngô Văn Thông, ở thôn An Cường, xã Bình Hải 16-05-2022
10 1233/UBND-NC V/v đôn đốc giải quyết nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Phấn, bà Huỳnh Thị Nhung, ở xã Bình Chánh 13-05-2022
11 1228/UBND-VX V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HU ngày 30/3/2001 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII 13-05-2022
12 1237/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Đặng Xuân Hạnh, ở đội 4, thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp 13-05-2022
13 1236/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 28/4/2022 của ông Trần Xuân Trinh, ở thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận 13-05-2022
14 1239/UBND-TH V/v đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 13-05-2022
15 1216/UBND-BPMC V/v thực hiện trả kết quả giải quyết một số TTHC thuộc lĩnh vực đất đai vào ngày thứ 7 tại Bộ phận Một cửa huyện 12-05-2022
16 1225/UBND-TCD V/v hướng dẫn đơn cho ông Võ Văn Khanh, ở xóm 2, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận 12-05-2022
17 1226/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 04/5/2022 của bà Huỳnh Thị Hiền, ở xã Bình Tân Phú 12-05-2022
18 1227/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 25/4/2022 của ông Phạm Minh Lực, ở khối 3, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 12-05-2022
19 196/BC-UBND BC Kết quả thực hiện Công văn số 1651/UBND-TTHC ngày 13/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 11-05-2022
20 1243/UBND-TCD V/v giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Dự, thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải 11-05-2022
21 1210/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 28/4/2022 của bà Phạm Thị Mơ, ở xóm Bàu, thôn Tân Hy 2, xã Bình Đông 10-05-2022
22 1209/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Võ Văn Thành, ở KDC số 13, Thị Tứ, thôn Thạch An, xã Bình Mỹ 10-05-2022
23 1164/UBND-CCHC V/v thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 trên địa bàn huyện 10-05-2022
24 146-CV/BTGHU Gửi tài liệu tuyên truyền bảo vệ môi trường 09-05-2022
25 1154/UBND-TCD V/v chuyển đơn của ông Trần Minh Đức và 35 hộ dân ở thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận 09-05-2022
26 1156/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 28/4/2022 của 10 công dân ở xóm Mỹ An, thon Mỹ Tân, xã Bình Chánh 09-05-2022
27 1185/UBND-TCD V/v xử lý đơn ghi ngày 06/5/2022 của ông Bùi Bộ, ở thôn Tân Đức, xã Bình Châu 09-05-2022
28 1157/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 20/4/2022 của ông Lý Ngọc Vinh, ở số nhà 16/3 Nguyễn Bi, thị trấn Châu Ổ 09-05-2022
29 1184/UBND-TCD V/v chuyển đơn ghi ngày 04/5/2022 của bà Đào Thị Lộc, ở đội 2, thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh 09-05-2022
30 1171/UBND-TCD V/v đính chính Công văn số 1120/UBND-TCD ngày 05/5/2022 09-05-2022
Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
100% 1
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 1

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 398

Tổng số lượt xem: 3297212

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm xuất bản: PCT UBND huyện

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi