Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 342/TB-UBND Thông báo kết luận họp Hội đồng NVQS huyện (lần 1) 03-10-2023
2 344/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phạm Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm huyện Bình Sơn, giai đoạn 2022 -2025 tại cuộc họp ngày 12/9/2023 28-09-2023
3 343/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Công nghiệp Dung Quất 26-09-2023
4 341/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 20/9/2023 22-09-2023
5 337/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Khu Liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 20-09-2023
6 299/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc nghe báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện về thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới; xã Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 14-09-2023
7 329/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023 14-09-2023
8 330/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị đánh giá công tác quản lý đất đai; tham gia nhiệm vụ giải pháp hạn chế vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 14-09-2023
9 327/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp để thông tin và bàn giải quyết các ý kiến của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện công tác tái định cư trên địa bàn 11-09-2023
10 318/TB-UBND thông báo kết luận giao ban tuần 34 07-09-2023
11 320/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023-2024 07-09-2023
12 317/TB-UBND TB Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Ung Đình Hiền tại buổi kiểm tra thực tế tình hình quản lý khoáng sản (cát) tại các xã ven sông Trà Bồng 31-08-2023
13 296/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại buổi kiểm tra thực tế một số hồ đập và tiến độ thực hiện Phương án dồn điền đổi thửa trên địa bàn xã Bình Chương 30-08-2023
14 311/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và xây dựng lực lượng DBĐV năm 2023 29-08-2023
15 303/TB-UBND Thông báo kết luận giao ban tuần 33 28-08-2023
16 307/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp cho ý kiến đối với Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phía Nam thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn 25-08-2023
17 309/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn và có ý kiến đề xuất mua thiết bị phục vụ công tác thu gom rác thải; đánh giá công tác thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn huyện. 25-08-2023
18 295/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện xử lý vi phạm hành chính khu vực Ba Làng An, xã Bình Châu 21-08-2023
19 212/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại buổi làm việc với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 17-08-2023
20 294/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị để nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 19/9/2022 của UBND huyện về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 13-CT/HU ngày 08/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy 16-08-2023
21 297/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại cuộc họp kiểm tra tiến độ xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022 và 2023 16-08-2023
22 293/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện ngày 11/8/2023 16-08-2023
23 290/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại buổi làm việc với UBND xã Bình Trung về thi công nghĩa địa Truông Trầuvà lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM 15-08-2023
24 287/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện công tác lập phương án bồi thường dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát - Dung Quất 2 14-08-2023
25 285/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2023 09-08-2023
26 284/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ xử lý các trường hợp vi phạm hành lang ATGT trên các tuyến đường xung quanh dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất 09-08-2023
27 253/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại buổi làm việc với UBND xã Bình Thuận về phát triển du lịch cộng đồng nông thôn trong xây dựng nông thôn mới 08-08-2023
28 277/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại làm việc với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng về tiến độ, kết quả giải phóng mặt bằng, thi công các dự án trên địa bàn huyện 08-08-2023
29 197/TB-UBND Kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại cuộc họp đánh giá sản phẩm OCOP đã công nhận và xây dựng kế hoạch sản phẩm OCOP năm 2023 08-08-2023
30 279/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị để giải quyết vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện xây dựng các công trình thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Hố Chuối, Lỗ Tây) 07-08-2023
31 259/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện, tại cuộc họp để khắc phục một số nội dung liên quan đến tiêu chí về trường học tại các cơ sở giáo dục tại các xã: Bình Châu và Bình Trị. 07-08-2023
32 274/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ngô Văn Dụng tại buổi làm việc triển khai thi công hạng mục Đường dây 22kV và Trạm biến áp Bình Hiệp 7A; Liên quan đến hệ thống điệnsinh hoạt Khu dân cư Đông Nam 04-08-2023
33 271/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện ngày 31/7/2023 03-08-2023
34 269/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn huyện 02-08-2023
35 267/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phạm Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 20/7/2023 của UBND huyện về tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng huyện Bình Sơn lần thứ I, năm 2023 với Chủ đề "Khát vọng Bình Sơn" 01-08-2023
36 265/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp để nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi làm Chủ đầu tư 31-07-2023
37 264/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ngô Văn Dụng tại buổi kiểm tra thực tế bãi thải số 1 xã Bình Trị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất. 28-07-2023
38 262/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các Đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện về thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2023 27-07-2023
39 261/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thanh quyết toán kinh phí trong thực hiện dồn điền đổi thửa giai đoạn 2013-2020. 27-07-2023
40 263/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ giải quyết kiến nghị của người dân về khai thác núi Nam Châm, xã Bình Thuận. 27-07-2023
41 260/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Chi Cục thuế huyện Bình Sơn 27-07-2023
42 242/TB-UBND Kết luận của chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện ngày 14/7/2023 19-07-2023
43 244/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện qua làm việc với tập thể lãnh đạo phòng Tài nguyen và Môi trường huyện 19-07-2023
44 243/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn huyện 19-07-2023
45 236/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Văn Dụng tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 11/7/2023 17-07-2023
46 235/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án do Ban Quản lý thực hiện trên địa bàn huyện Bình Sơn (Dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi; Dự án Đập ngăn mặn Bình Nguyên - Bình Phước; Dự án Đường Ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn Iib) 17-07-2023
47 237/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi tại buổi làm việc nghe báo cáo liên quan đến Khu tái định cư phục vụ bồi thường, GPMB và tái định cư dự án Trung tâm Thể dục Thể thao (giai đoạn 3) 17-07-2023
48 228/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện ngày 05/7/2023 12-07-2023
49 222/TB-UBND Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện tuần 26 04-07-2023
50 218/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện tuần 26/2023 về giải phóng mặt bằng Dự án Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ biển đảo trong tình hình mới 03-07-2023
51 216/TB-UBND THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 30-06-2023
52 213/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện ngày 23/6/2023 (giao ban tuần 25) 28-06-2023
53 191/TB-BCĐTHA Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền-Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện tại cuộc họp ngày 17/5/2023 22-06-2023
54 206/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình kết quả giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số hộ dân ở khu TĐC Gò Đường, xã Bình Thanh 19-06-2023
55 204/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện ngày 16/6/2023(giao ban tuần 24) 19-06-2023
56 198/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng tư vấn xử lý hành chính huyện tại cuộc họp Hội đồng Tư vấn xử lý hành chính đối với nội dung giải quyết khiếu nại của ông Cù Văn Biên và bà Võ Thị Thương, cùng thường trú tại thôn Phú Lộc, xã Bình Trung ngày 12/6/2023 19-06-2023
57 203/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ liên kết trồng rừng theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững đạt chứng chỉ FSC trên địa bàn huyện. 16-06-2023
58 201/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện xử lý vi phạm hành chính khu vực Ba Làng An, xã Bình Châu 15-06-2023
59 202/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ và bàn tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án Khu Liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 15-06-2023
60 200/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 13/6/2023 (vụ bà Nguyễn Thị Ngọc Chỉ) 15-06-2023
61 199/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 13/6/2023 (trường hợp ông Cù Văn Biên) 15-06-2023
62 195/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện ngày 09/6/2023(giao ban tuần 23) 12-06-2023
63 193/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng mới Đồn Biên phòng Bình Hải 08-06-2023
64 190/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại cuộc họp triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng và phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vụ Hè thu năm 2023 gắn với công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2023 trên địa bàn huyện 07-06-2023
65 188/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2023 07-06-2023
66 185/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng tư vấn xử lý hành chính huyện tại cuộc họp Hội đồng Tư vấn xử lý hành chính đối với nội dung giải quyết khiếu nại của các ông các ông, bà Huỳnh Thị Nên, Huỳnh Văn Bổ, Huỳnh Văn Nhiệm, Huỳnh Văn Sáu, hiện cùng thường trú tại thôn Phú Lộc, xã Bình Trung ngày 01/6/2023 03-06-2023
67 182/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện và họp trực báo công tác tuần 21/2023 30-05-2023
68 183/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện tái định cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2022 30-05-2023
69 181/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo và bàn giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Tuyến đường trục chính nối phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường và Dự án Khu dân cư Hải Nam, xã Bình Hải 29-05-2023
70 151/TB-UBND Kết luận của Đ/c Ung Đình Hiền, PCT UBND huyện tại cuộc họp gặp gỡ,lắng nghe ý kiến các hộ dân liên quan cấp GCN QSDĐ cho hộ gia đình,cá nhân TĐC Gò Đường xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn 26-05-2023
71 178/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị nội dung đón và làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần 4 24-05-2023
72 179/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và chuẩn bị cưỡng chế tại các địa phương 24-05-2023
73 176/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện và bàn giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm khí điện Miền Trung, địa điểm Trung tâm điện lực Dung Quất 22-05-2023
74 175/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ và bàn giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb, đoạn qua xã Bình Châu 22-05-2023
75 171/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 12/5/2023 18-05-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 709

Tổng số lượt xem: 6552622