Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
181 178/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị nội dung đón và làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần 4 24-05-2023
182 179/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và chuẩn bị cưỡng chế tại các địa phương 24-05-2023
183 176/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện và bàn giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm khí điện Miền Trung, địa điểm Trung tâm điện lực Dung Quất 22-05-2023
184 175/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ và bàn giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb, đoạn qua xã Bình Châu 22-05-2023
185 171/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 12/5/2023 18-05-2023
186 162/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trao đổi một số kinh nghiệm qua chuyến học tập kinh nghiệm về xây dựng "Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế" tại các Trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh. 17-05-2023
187 170/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Ung Đình Hiền tại cuộc họp rà soát tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao gắn với việc đề xuất điều chỉnh danh mục đầu tư công để đảm bảo đạt các tiêu chí theo quy định 16-05-2023
188 169/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Ung Đình Hiền tại cuộc họp rà soát tiêu chí xã Nông thôn mới gắn với việc đề xuất điều chỉnh danh mục đầu tư công để đảm bảo đạt các tiêu chí theo quy định 16-05-2023
189 168/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại Hội nghị sơ kết sản xuất Nông nghiệp vụ Đông Xuân 2022-2023, triển khai vụ Hè thu 2023 16-05-2023
190 161/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2023 15-05-2023
191 158/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại cuộc họp rà soát phân khai kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới theo Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh 09-05-2023
192 154/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại buổi kiểm tra việc nuôi heo gây ô nhiễm môi trường tại thôn Trà Lăm, xã Bình Khương. 08-05-2023
193 148/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo liên quan đến điều chỉnh quy hoạch phân lô chi tiết Khu dân cư Gò Đường, xã Bình Thanh và rà soát các trường hợp di dời, tái định cư, GPMB các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất nhưng nhà nước chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục về giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 04-05-2023
194 151/TB-UBND Kết luận của Đ/c Ung Đình Hiền, PCT UBND huyện tại cuộc họp gặp gỡ,lắng nghe ý kiến các hộ dân liên quan cấp GCN QSDĐ cho hộ gia đình,cá nhân TĐC Gò Đường xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn 04-05-2023
195 146/TB-UBND Kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện - Ung Đình Hiền tại cuộc họp nghe phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện và UBND xã thị trấn báo cáo tiến độ, kế hoạch thi công kiên cố hóa kênh mương loại III trong năm 2023 tại các địa phương trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26/12/2022 của HĐND huyện 28-04-2023
196 150/TB-UBND Kết luận của chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện và họp trực báo công tác tuần 16/2023 28-04-2023
197 142/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Ung Đình Hiền tại buổi làm việc giải quyết nội dung liên quan đến xác định hiện trạng đất rừng và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất. 26-04-2023
198 143/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Ung Đình Hiền tại cuộc họp nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện 26-04-2023
199 137/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo và bàn giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất 21-04-2023
200 136/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Ung Đình Hiền tại buổi tiếp công dân định kỳ (ngày 11/4/2023) 20-04-2023
201 132/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phạm Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với ông Đặng Xuân Hiển, Hiệu trưởng Trường TH&THCS xã Bình Chương và Phòng Giáo dục và Đào tạo liên quan đến nội dung đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội 18-04-2023
202 133/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Bình An để nghe báo cáo kế hoạch thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023; đề xuất danh mục đầu tư gắn với các tiêu chí chưa đạt trong xây dựng nông thôn mới 18-04-2023
203 124/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Ung Đình Hiền tại cuộc họp rà soát tiêu chí huyện nông thôn mới; thông qua dự thảo kế hoạch xây dựng huyện Bình Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 và nghe báo cáo đề xuất danh mục đầu tư huyện Nông thôn mới. 18-04-2023
204 130/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại buổi kiểm tra tiến độ xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn các xã: Bình Hiệp và Bình Hòa 17-04-2023
205 129/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh Quý I năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm2023 14-04-2023
206 123/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện, tại cuộc họp kiểm tra lập hồ sơ, đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với xã Bình Trị và Bình Dương 11-04-2023
207 122/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Công nghiệp Dung Quất 10-04-2023
208 117/TB-UBND kết luận Hội nghị trực báo đề án 06 quý I năm 2023 10-04-2023
209 114/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn phương án thực hiện nổ mìn giám sát mỏ đá Bình Thanh, xã Bình Thanh 05-04-2023
210 112/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn huyện. 04-04-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2160

Tổng số lượt xem: 8784098

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready