Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
181 327/TB-UBND Kết luận của đồng chí Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện tại buổi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường (giai đoạn 1) 25-10-2022
182 322/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Ung Đình Hiền tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo về triển khai Mô hình trồng tre lấy măng trên địa bàn xã Bình Minh. 21-10-2022
183 319/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả tiến độ, kết quả thực hiện giao đất tái định cư cho các hộ dân khu 115 ha, xã Bình Thuận vào Khu tái định cư Vạn Tường 19-10-2022
184 320/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện một số nội dung liên quan đến yêu cầu bà Nguyễn Thị Ngọc Chỉ về giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường 19-10-2022
185 308/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ lập thủ tục để đấu giá các khu dân cư; đấu giá công sản và đề xuất hình thức quản lý, phương án xử lý tài sản trên đất của nhà đầu tư xây dựng trên quyền sử dụng đất của Nhà nước. 12-10-2022
186 308/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ lập thủ tục để đấu giá các khu dân cư; đấu giá công sản và đề xuất hình thức quản lý, phương án xử lý tài sản trên đất của nhà đầu tư xây dựng trên quyền sử dụng đất của Nhà nước. 11-10-2022
187 304/TB-UBND Kết luận của đồng chí Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội UBND huyện thường 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 07-10-2022
188 304/TB-UBND Kết luận của đồng chí Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội UBND huyện thường 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 07-10-2022
189 205a/TB-UBND Kết luận của chủ tịch UBND huyện Bình Sơn về Hội nghị triển khai đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Bình Sơn 05-10-2022
190 302/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 30/9/2022 04-10-2022
191 303/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe và cho ý kiến về Kế hoạch giao đất tái định cư cho các hộ dân di dời tại khu 115 ha, xã Bình Thuận tái định cư tại Khu tái định cư Vạn Tường 04-10-2022
192 298/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 24/9/2022 27-09-2022
193 298/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 24/9/2022 27-09-2022
194 296/TB-UBND Kết luận của đồng chí Võ Văn Đồng, chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 và Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường 21-09-2022
195 295/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 17/9/2022 21-09-2022
196 287/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch,Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 9/9/2022 12-09-2022
197 284/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2022; đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 10-09-2022
198 283/TB-UBND Kết luận của đồng chí Võ Văn Đồng - Chủ tịch UBND huyện tại buổi kiểm tra thực tế để chỉ đạo giải quyết một số nội dung tồn tại, vướng mắc liên quan đến công trình: Tu bổ, phục hồi di tích lịch sử cấp tỉnh căn cứ Tuyền Trung - Đình Thọ An 10-09-2022
199 281/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi kiểm tra thực tế tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án sử dụng vốn Ngân sách trên địa bàn xã Bình Thuận 08-09-2022
200 273/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường Trục chính nối phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường 31-08-2022
201 269/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Ung Đình Hiền tại buổi làm việc với UBND xã Bình Trung kiểm tra kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy về công tác quản lý sử dụng đất, sử dụng đất trên địa bàn xã; kết hợp kiểm tra việc phục hóa 30 ha khu vực Bàu Sen. 30-08-2022
202 271/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc để nghe báo cáo, cho ý kiến giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 30-08-2022
203 270/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện, bàn giải quyết vướng mắc, hỗ trợ thi công dự án Xây dựng Trạm quản lý luồng Dung Quất 30-08-2022
204 268/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 13-CT/HU ngày 08/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện 26-08-2022
205 263/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe và cho ý kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 24-08-2022
206 265/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, phó chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai và kế hoạch thực hiện cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm 24-08-2022
207 261/TB-UBND Kết luận của đồng chí Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm khí điện Miền Trung - địa điểm Trung tâm điện lực Dung Quất 24-08-2022
208 264/TB-UBND Kết luận của chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện ngày 23/8/2022 24-08-2022
209 259/TB-UBND Kết luận của chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện ngày 19/8/2022 23-08-2022
210 257/TB-UBND Kết luận của đồng chí Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 22-08-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 720

Tổng số lượt xem: 6552859