Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
151 374/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp cuộc họp Hội đồng Tư vấn Xử lý hành chính để tham vấn ý kiến của các thành viên Hội đồng về 03 vụ khiếu nại của công dân: Bùi Thế Sinh; Trần Kia; Lê Hoàng, cùng thường trú tại thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận 03-12-2022
152 373/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn biện pháp để chỉ đạo xử lý, giải quyết các vướng mắc trong công tác bàn giao tài chính của Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất (cũ) về Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 03-12-2022
153 372/TB-UBND Kết luận của đồng chí Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022; nhiệm vụ và giải pháp năm 2023 03-12-2022
154 371/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp, làm việc với bà Nguyễn Thị Ngọc Chỉ về một số nội dung liên quan đến Dự án Tuyến đường Trục chính nối phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường 02-12-2022
155 370/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác 1239 tại cuộc họp rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trước khi gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các hộ dân trên địa bàn xã Bình Thuận thuộc dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 02-12-2022
156 368/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các cơ quan về kế hoạch kiên cố hóa kênh mương nội đồng giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện 01-12-2022
157 363/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuần 47/2022 29-11-2022
158 360/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác 1239 tại cuộc họp rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trước khi gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các hộ dân trên địa bàn xã Bình Thuận thuộc dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 25-11-2022
159 359/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo liên quan đến bản đồ giấy 299/TTg 25-11-2022
160 355/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Ung Đình Hiền tại cuộc họp nghe báo cáo Phương án thu gom xử lý rác thải năm 2023 trên địa bàn huyện 22-11-2022
161 356/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi kiểm tra thực tế công trình Chợ Mỹ Long, xã Bình Minh 21-11-2022
162 352/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ cưỡng chế và kế hoạch thực hiện cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã Bình Thuận 18-11-2022
163 354/TB-UBND TB Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi kiểm tra hiện trường và làm việc với các đơn vị liên quan tình hình khai thác khoáng sản tại mỏ đá Bình Thanh 18-11-2022
164 351/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác 1239 tại cuộc họp rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trước khi gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các hộ dân trên địa bàn xã Bình Thuận thuộc dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 vào ngày 18/11/2022 17-11-2022
165 350/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Bình Sơn giai đoạn 2021 - 2025 17-11-2022
166 349/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến đối với nội dung cung cấp thông tin, tài liệu cho Tòa án nhân dân tỉnh phục vụ xét xử vụ án hành chính theo đơn khởi kiện của ông Võ Công Đường, bà Nguyễn Thị Kim Cúc, ở xã Bình Trung 16-11-2022
167 348/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó chủ tịch UBND huyện, tổ trưởng Tổ công tác 1239 tại cuộc họp giải quyết thủ tục hành chính liên quan các trường hợp được giải thích, vận động ngày 03/11/2022 thuộc Khu vực 115ha - dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, xã Bình Thuận 15-11-2022
168 344/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Ung Đình Hiền tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; rà soát kế hoạch đầu tư công thực hiện Chương trình năm 2023 và nghe các cơ quan báo cáo, rà soát việc thực hiện các tiêu chí huyện Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 11-11-2022
169 342/TB-UBND Kết luận của đồng chí Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ và cho ý kiến giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng Dự án Đường vành đai Tây Bắc thị trấn Châu Ổ và hạng mục Khu tái định cư 10-11-2022
170 340/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó chủ tịch UBND huyện, tổ trưởng Tổ công tác 1239 tại cuộc họp giải quyết thủ tục hành chính liên quan các trường hợp được giải thích, vận động ngày 03/11/2022 thuộc khu vực 115ha - dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, xã Bình Thuận 09-11-2022
171 339/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuần 45/2022 09-11-2022
172 338/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn liên quan công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn môi trường, phòng chống cháy nổ và giải quyết một số nội dung tồn tại trong giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất 09-11-2022
173 333/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện và kế hoạch cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai của Chủ tịch UBND huyện 09-11-2022
174 341/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó chủ tịch UBND huyện tại buổi kiểm tra thực tế việc thi hành các quyết định xử phạt/áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực đât đai trên địa bàn xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn 09-11-2022
175 335/TB-UBND Kết luận của đồng chí Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 10/2022 07-11-2022
176 332/TB-UBND Kết luận của đồng chí Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch phối hợp giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 03-11-2022
177 330/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch,Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 27/10/2022 31-10-2022
178 327/TB-UBND Kết luận của đồng chí Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện tại buổi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường (giai đoạn 1) 25-10-2022
179 322/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Ung Đình Hiền tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo về triển khai Mô hình trồng tre lấy măng trên địa bàn xã Bình Minh. 21-10-2022
180 319/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả tiến độ, kết quả thực hiện giao đất tái định cư cho các hộ dân khu 115 ha, xã Bình Thuận vào Khu tái định cư Vạn Tường 19-10-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 665

Tổng số lượt xem: 6520878