Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
121 75/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ Công tác 1239 tại cuộc họp rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trước khi gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các hộ dân thuộc mặt bằng dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát dung Quất 2 23-02-2023
122 67/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phạm Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Trường THCS Nguyễn Tự Tân về việc đánh giá kết quả đạt được trong học kỳ I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2022-2023 và giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong thời gian đến 21-02-2023
123 63/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến về kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đấtvà đấu giá công sản năm 2023 17-02-2023
124 62/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND thị trấn Châu Ổ đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của thị trấn trong năm 2022 và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 16-02-2023
125 58/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Trương Quang Phúc ở xã Bình Thuận 15-02-2023
126 60/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Bình Châu đánh giá kết quả phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh của xã trong năm 2022 và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 15-02-2023
127 38/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Ung Đình Hiền tại buổi kiểm tra kết quả trồng cây cảnh quan môi trường tại khu vực Núi Chùa thị trấn Châu Ổ 14-02-2023
128 34/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phạm Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với thanh niên huyện Bình Sơn năm 2022 13-02-2023
129 32/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp vi phạm ở Bình Thuận 10-02-2023
130 33/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban thực hiện cưỡng chế tại buổi gặp gỡ hộ ông Trương Quang Phúc, ở xã Bình Thuận trước khi tổ chức thực hiện Quyết định số 2407/QĐ-CCXP ngày 14/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 10-02-2023
131 27/TB-HĐĐGTCPL Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện tại cuộc họp xét đề nghị công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 07-02-2023
132 25/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Quảng Ngãi về vướng mắc thi công hạng mục đường dây 22kV xuất tuyến 480/TBA 110kv Bình Chánh 07-02-2023
133 26/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe và cho ý kiến giải quyết việc người dân cản trở hoạt động thi công nổ mình tại Dự án Khu Liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 07-02-2023
134 17/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 02-02-2023
135 16/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 01, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2023 01-02-2023
136 15/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại cuộc họp nghe báo cáo Phương án thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện trước, trong và sau tết Nguyên đán 2023 19-01-2023
137 14/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 19-01-2023
138 13/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Ung Đình Hiền tại cuộc Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản năm 2022 và triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh năm 2023 17-01-2023
139 09/TB-UBND THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Phạm Quang Sự, Phó Trưởng ban trực Ban tổ chức đêm hội giao thừa và bắn pháo hoa mừng Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023 tại cuộc họp kiểm tra công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện Kế hoạch trang trí tết, tổ chức đêm Hội Giao thừa và bắn pháo hoa 2023 16-01-2023
140 04/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Ung Đình Hiền tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới,nông thôn mới nâng cao năm 2022. 09-01-2023
141 402/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyệntại cuộc họp bàn thực hiện Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của Chủ tịch UBND huyện đối với 08 vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã Bình Thuận 30-12-2022
142 401/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo và đề xuất tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa phát Dung Quất 2 - Khu 115 ha 30-12-2022
143 398/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Ngô Văn Dụng tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Hiệp 27-12-2022
144 392/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác 1239 tại cuộc họp rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trước khi gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các hộ dân trên địa bàn xã Bình Đông thuộc dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 23-12-2022
145 393/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các cơ quan về xem xét các mô hình khuyến nông năm 2023. 23-12-2022
146 384/TB-UBND Kết luận của đồng chí Võ Văn Đồng, chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm khí điện Miền Trung -d địa điểm Trung tâm điện lực Dung Quất 14-12-2022
147 383/TB-UBND THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp kiểm tra công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện Kế hoạch trang trí tết, tổ chức đêm Hội Giao thừa và bắn pháo hoa mừng Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023 12-12-2022
148 379/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan nghe báo cáo nội dung chuẩn bị đối thoại với nhân dân về hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá Bình Thanh, xã Bình Thanh 08-12-2022
149 378/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác 1239 tại cuộc họp rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trước khi gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các hộ dân trên địa bàn xã Bình Đông thuộc dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 08-12-2022
150 375/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Ung Đinh Hiền tại Hội nghị tổng kết sản xuất ngành Nông nghiệp năm 2022, định hướng kế hoạch năm 2023 và triển khai sản xuất vụ Đông xuân năm 2022-2023. 07-12-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 668

Tổng số lượt xem: 6520871