Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
61 23/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về họp nghe tiến độ và giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thuộc Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất 2 và các dự án vệ tinh 26-01-2024
62 21/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 25-01-2024
63 22/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó chủ tịch UBND huyện tại buổi họp nghe báo cáo chuẩn bị các nội dung trước khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Đinh Văn Quốc thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Binh Sơn 25-01-2024
64 19/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tưởng Duy tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện 23-01-2024
65 15/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan nghe báo cáo tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi đoạn qua huyện Bình Sơn 18-01-2024
66 11/TB Kết luận của đồng chí Phạm Quang Sự, Phó chủ tịch UBND huyện tại buổi họp nghe báo cáo cho ý kiến giải quyết vướng mắc liên quan đến đất đai thực hiện Nhà thờ Chi hội Tin lành Lệ Thủy, xã Bình Trị 17-01-2024
67 06/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng tư vấn xử lý hành chính huyện tại cuộc họp Hội đồng Tư vấn xử lý hành chính đối với nội dung giải quyết tranh chấp quyền sử dung đất giữa các anh, em ông Võ Hoa với ông Lê Hồng Hà và ông Võ Duy Luân, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (ngày 09/01/2024) 15-01-2024
68 05/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phạm Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc về hỗ trợ gạo cho hộ gia đình thiếu đói trong dịpTết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 10-01-2024
69 456/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu 51 ha dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất 2 29-12-2023
70 458/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại buổi làm việc Thẩm tra đánh giá đánh giá thực tế kết quả thực hiện xã nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn xã Bình An 29-12-2023
71 455/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện và bàn giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy Bột-Giấy VNT 19 29-12-2023
72 457/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Ban Quản lý Cụm công nghiệp và Đô thị huyện liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong công tác tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện 29-12-2023
73 453/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng về tiến độ, kết quả giải phóng mặt bằng, thi công các dự án trên địa bàn huyện 29-12-2023
74 449/TB-UBND Kết luận giao ban lãnh đạo UBND tuần 51 năm 2023 27-12-2023
75 445/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại buổi làm việc kiểm tra thực hiện xác lập lập hồ sơ, thủ tục công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn xã Bình An 15-12-2023
76 443/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm khí điện Miền Trung-địa điểm Trung tâm điện lực Dung Quất 14-12-2023
77 444/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan đến giấy chứng nhận cho các hộ dân dồn điền đổi thửa 14-12-2023
78 439/TB-UBND Kết luận giao ban Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện tuần 49 13-12-2023
79 440/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với thanh niên huyện Bình Sơn năm 2023 12-12-2023
80 436/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất 2, đoạn qua xã Bình Thuận 11-12-2023
81 435/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu 51 ha dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất 2 08-12-2023
82 427/TB-UBND Thông báo kết luận giao ban tuần 48 06-12-2023
83 430/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại buổi làm việc kiểm tra thực tế việc khắc phục tiêu chí số 5 xây dựng NTM đối với cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Bình Châu 05-12-2023
84 420/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 24/11/2023 29-11-2023
85 422/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại Phiên họp thường kỳ đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành; đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023; nhiệm vụ và giải pháp năm 2024 29-11-2023
86 419/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phạm Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND huyện, Tại Hội nghị chuyên đề "An ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm trường học 28-11-2023
87 418/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Khu Liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 và các dự án vệ tinh 24-11-2023
88 413/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xử lý các vướng mắc trong quả trình thi công các hạng mục công trình điện trong năm 2023 trên địa bàn huyện 21-11-2023
89 414/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp cho ý kiến dự thảo kế hoạch cưỡng chế vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và nghe báo cáo tiến độ xử lý vi phạm hành chính đất đai tại các xã Bình Long, Bình Thạnh, Bình Phước, Bình Minh 21-11-2023
90 415/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị và ông Nguyễn Hiệp, ở xã Bình Nguyên 21-11-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1210

Tổng số lượt xem: 8784053

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready