Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
301 303/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe và cho ý kiến về Kế hoạch giao đất tái định cư cho các hộ dân di dời tại khu 115 ha, xã Bình Thuận tái định cư tại Khu tái định cư Vạn Tường 04-10-2022
302 298/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 24/9/2022 27-09-2022
303 298/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 24/9/2022 27-09-2022
304 296/TB-UBND Kết luận của đồng chí Võ Văn Đồng, chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 và Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vạn Tường 21-09-2022
305 295/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 17/9/2022 21-09-2022
306 287/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch,Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 9/9/2022 12-09-2022
307 284/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2022; đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 10-09-2022
308 283/TB-UBND Kết luận của đồng chí Võ Văn Đồng - Chủ tịch UBND huyện tại buổi kiểm tra thực tế để chỉ đạo giải quyết một số nội dung tồn tại, vướng mắc liên quan đến công trình: Tu bổ, phục hồi di tích lịch sử cấp tỉnh căn cứ Tuyền Trung - Đình Thọ An 10-09-2022
309 281/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi kiểm tra thực tế tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án sử dụng vốn Ngân sách trên địa bàn xã Bình Thuận 08-09-2022
310 273/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường Trục chính nối phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường 31-08-2022
311 269/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Ung Đình Hiền tại buổi làm việc với UBND xã Bình Trung kiểm tra kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy về công tác quản lý sử dụng đất, sử dụng đất trên địa bàn xã; kết hợp kiểm tra việc phục hóa 30 ha khu vực Bàu Sen. 30-08-2022
312 271/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc để nghe báo cáo, cho ý kiến giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 30-08-2022
313 270/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện, bàn giải quyết vướng mắc, hỗ trợ thi công dự án Xây dựng Trạm quản lý luồng Dung Quất 30-08-2022
314 268/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 13-CT/HU ngày 08/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện 26-08-2022
315 263/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe và cho ý kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 24-08-2022
316 265/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, phó chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai và kế hoạch thực hiện cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm 24-08-2022
317 261/TB-UBND Kết luận của đồng chí Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm khí điện Miền Trung - địa điểm Trung tâm điện lực Dung Quất 24-08-2022
318 264/TB-UBND Kết luận của chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện ngày 23/8/2022 24-08-2022
319 259/TB-UBND Kết luận của chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện ngày 19/8/2022 23-08-2022
320 257/TB-UBND Kết luận của đồng chí Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 22-08-2022
321 258/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện các nội dung kết quả xác định nguồn gốc, quá trình quản lý sử dụng đất tại khu vực Ba Làng An và việc lập thủ tục xử lý vi phạm pháp luật đất đai, xử lý đất hồ tôm theo báo cáo chí phản ảnh, xây dựng phương án đổi đất cho các hộ dân tại xã Bình Châu 22-08-2022
322 254/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp tham vấn Sở ngành liên quan đến xử lý vi phạm đất đai tại khu vực Ba Làng An, xã Bình Châu 17-08-2022
323 252/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 12/8/2022 16-08-2022
324 247/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 05/8/2022 09-08-2022
325 244/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp cuộc họp Hội đồng Tư vấn Xử lý hành chính để tham vấn ý kiến của các thành viên Hội đồng đối với vụ khiếu nại của ông Nguyễn Phấn bà Huỳnh Thị Nhung, ở xã Bình Chánh và vụ tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Huỳnh Bộ với ông Lương Văn Minh, thị trấn Châu Ổ 05-08-2022
326 243/TB-UBND Kết luận của đồng chí Võ Văn Đồng - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 04-08-2022
327 238/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền - Phó chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị để kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo xử lý vi phạm tại khu vực Ba Làng An, xã Bình Châu 01-08-2022
328 239/TB-UBND Kết luận của đồng chí Võ Văn Đồng - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc tham vấn các Sở ngành liên quan đến điều chỉnh quyết định chấp thuận đầu tư dự án Nút giao thông QL1 đi Khu dân cư Đông Nam 01-08-2022
329 235/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 25/7/202 29-07-2022
330 230/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện ngày 15/7/2022 20-07-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3081

Tổng số lượt xem: 8774481

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready