Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 342/TB-UBND Thông báo kết luận họp Hội đồng NVQS huyện (lần 1) 03-10-2023
2 344/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phạm Quang Sự, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm huyện Bình Sơn, giai đoạn 2022 -2025 tại cuộc họp ngày 12/9/2023 28-09-2023
3 343/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực báo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Công nghiệp Dung Quất 26-09-2023
4 341/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 20/9/2023 22-09-2023
5 337/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Khu Liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 20-09-2023
6 299/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc nghe báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện về thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới; xã Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 14-09-2023
7 329/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023 14-09-2023
8 330/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị đánh giá công tác quản lý đất đai; tham gia nhiệm vụ giải pháp hạn chế vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 14-09-2023
9 327/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp để thông tin và bàn giải quyết các ý kiến của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện công tác tái định cư trên địa bàn 11-09-2023
10 318/TB-UBND thông báo kết luận giao ban tuần 34 07-09-2023
11 320/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023-2024 07-09-2023
12 317/TB-UBND TB Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Ung Đình Hiền tại buổi kiểm tra thực tế tình hình quản lý khoáng sản (cát) tại các xã ven sông Trà Bồng 31-08-2023
13 296/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại buổi kiểm tra thực tế một số hồ đập và tiến độ thực hiện Phương án dồn điền đổi thửa trên địa bàn xã Bình Chương 30-08-2023
14 311/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và xây dựng lực lượng DBĐV năm 2023 29-08-2023
15 303/TB-UBND Thông báo kết luận giao ban tuần 33 28-08-2023
16 307/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp cho ý kiến đối với Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phía Nam thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn 25-08-2023
17 309/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn và có ý kiến đề xuất mua thiết bị phục vụ công tác thu gom rác thải; đánh giá công tác thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn huyện. 25-08-2023
18 295/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện xử lý vi phạm hành chính khu vực Ba Làng An, xã Bình Châu 21-08-2023
19 212/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại buổi làm việc với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 17-08-2023
20 294/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị để nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 19/9/2022 của UBND huyện về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 13-CT/HU ngày 08/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy 16-08-2023
21 297/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại cuộc họp kiểm tra tiến độ xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022 và 2023 16-08-2023
22 293/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện ngày 11/8/2023 16-08-2023
23 290/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại buổi làm việc với UBND xã Bình Trung về thi công nghĩa địa Truông Trầuvà lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM 15-08-2023
24 287/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện công tác lập phương án bồi thường dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát - Dung Quất 2 14-08-2023
25 285/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2023 09-08-2023
26 284/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ngô Văn Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ xử lý các trường hợp vi phạm hành lang ATGT trên các tuyến đường xung quanh dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất 09-08-2023
27 253/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại buổi làm việc với UBND xã Bình Thuận về phát triển du lịch cộng đồng nông thôn trong xây dựng nông thôn mới 08-08-2023
28 277/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Tưởng Duy, Chủ tịch UBND huyện tại làm việc với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng về tiến độ, kết quả giải phóng mặt bằng, thi công các dự án trên địa bàn huyện 08-08-2023
29 197/TB-UBND Kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện, Ung Đình Hiền tại cuộc họp đánh giá sản phẩm OCOP đã công nhận và xây dựng kế hoạch sản phẩm OCOP năm 2023 08-08-2023
30 279/TB-UBND Kết luận của đồng chí Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị để giải quyết vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện xây dựng các công trình thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Hố Chuối, Lỗ Tây) 07-08-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 700

Tổng số lượt xem: 6552628