Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 221/BC-UBND Công khai tình hình thực hiện ngân sách huyện Bình Sơn Quý I năm 2024 09-04-2024
2 54/TB-TCKH Công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đến ngày 15/11/2021 17-11-2021
3 515/BC-UBND Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2020 27-09-2021
4 44/TB-TCKH Công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đến ngày 15/9/2021 16-09-2021
5 330/TC-KH Về công khai danh sách hộ kinh doanh, hợp tác xã đăng ký tháng 7 năm 2021 17-08-2021
6 2652/QĐ-UBND V/v công bố công khai quyết toán thu, chi ngân sách huyện Bình Sơn năm 2020 13-08-2021
7 40/TB-TCKH.ĐT Thông báo công khai tình hình giải ngân 22-07-2021
8 1925/STC-TCĐT V/v công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đến thời điểm 30/6/2021 16-07-2021
9 232/TC-KH Về việc công khai danh sách hộ kinh doanh, hợp tác xã đăng ký tháng 6 năm 2021 05-07-2021
10 3129/QĐ-UBND V/v công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2020 23-12-2020
11 3134/QĐ-UBND V/v công bố công khai dự toán thu, phân bổ chi ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 23-12-2020
12 349/BC-UBND Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2019 30-09-2020
13 1666/QĐ-UBND Về việc công khai số liệu thực hiện dự án thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2020 29-07-2020
14 1665/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách huyện Bình Sơn năm 2019 29-07-2020
15 91/BC-UBND Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2020 25-03-2020
16 3693/QĐ-UBND Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020 21-02-2020
17 3694/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 15, khóa XI 21-02-2020
18 3695/QĐ-UBND Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện Bình Sơn năm 2019 21-02-2020
19 3696/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 21-02-2020
20 46/TC-KH Công khai đăng ký kinh doanh tháng 01 năm 2020 18-02-2020
21 06/TC-KH V/v công khai danh sách hộ kinh doanh, hợp tác xã đăng ký năm 2019. 20-01-2020
22 3696/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 01-01-2020
23 3695/QĐ-UBND Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện Bình Sơn năm 2019 01-01-2020
24 3694/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán nhà nước năm 2020 trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 15, Khóa XI 01-01-2020
25 338/BC-UBND Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2018 26-09-2019
26 2101/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách huyện Bình Sơn năm 2018 30-07-2019
27 2102/QĐ-UBND Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2019 30-07-2019
28 683/UBND-TC Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2019 01-04-2019
29 3128/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 28-12-2018
30 95/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 26-12-2018
31 1408/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Bình Sơn 26-12-2018
32 1409/QĐ-UBND Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018 26-12-2018
33 155/BC-UBND Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2018 26-12-2018
34 471/BC-UBND Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2017 26-12-2018
35 530/TC-KH Công khai thông tin đăng ký hộ kinh doanh, Hợp tác xã trên địa bàn huyện Bình Sơn (Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/10/2018) 15-11-2018
36 1409/QĐ-UBND Về việc công khai số liệu thực hiện dự toàn thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018 26-07-2018
37 2189/UBND-TC Về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2016 30-08-2017
38 1829/QĐ-UBND Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2017 23-08-2017
39 486/UBND-TC Về việc báo cáo tình hình công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2017 07-03-2017
40 82/QĐ-UBND Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2017 19-01-2017
41 428/UBND-TC Về việc báo cáo tình hình công khai dự toán ngân sách năm 2016 03-03-2016
42 43/QĐ-UBND Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016 14-01-2016

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2083

Tổng số lượt xem: 8784161

Cổng thông tin điện tử huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trưởng Ban biên tập: Phạm Quang Sự - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn

Điện thoại: 0255.3851261; Email: binhson@quangngai.gov.vn;

Địa chỉ: Số 395 đường Phạm Văn Đồng - TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

ipv6 ready